„Opevnění bude v dolní části zakončeno osmimetrovou strážní věží o půdorysu 3,8 krát 3,8 metru. Do věže, stejně vysoké jako jsou dvě strážní věže při vstupu do skanzenu, bude uchycena nová vjezdová brána,“ informoval správce skanzenu Lubomír Sláma.

Starosta Modré Miroslav Kovářík, který přišel před léty s nápadem archeoskanzen vybudovat, prozradil, že pod rybárenským valem a novou strážní věží, která bude o pět metrů nižší než nepřehlédnutelná replika středověké strážní pozorovatelny vybudované v roce 2011, vzniknou skladovací prostory. Návštěvníci si budou moct prohlédnout velice zajímavé konstrukční řešení výstavby hradby.

„Půjde o hypotetickou konstrukci nejpevnější hradby z období Velké Moravy, jejíž pozůstatky byly před 40 lety objeveny při archeologickém výzkumu v městské čtvrti Rybárny v Uherském Hradišti. Mohutná hradba s čelní dvoumetrovou kamennou zdí byla spojena s vnitřní dřevohliněnou konstrukcí, propojenou příčnými břevny, takže celková šíře hradby činila 10 metrů,“ vysvětlil Luděk Galuška, vedoucí Centra slovanské archeologie Uherské Hradiště.

Jízda králů v Kunovicích. Ilustrační foto.
Nad jízdami králů se stahují černá mračna. Kunovickou odložili o rok

Ochotně dodal, že ve skanzenu vznikne na území současné Moravy nejmohutnější hradební těleso z konce 9. století, tedy z doby, kdy bylo nutné takové hradby stavět proti stále sílícímu nebezpečí ze strany Maďarů, Bavorů a Franků.

Podle archeologa Galušky bude ve skanzenu znázorněný celkový postup stavby hradby až do její konečné podoby. Návštěvníci skanzenu budou moci vystoupat na čtyři metry vysokou a deset metrů širokou hradbu, zbudovanou z hlíny dřeva a kamene. Hradba bude ústit do hypotetické obranné věže, jejíž náznaky byly rovněž nalezeny v hradišťských Rybárnách.

„Při zahájení zemních prací byly na staveništi hypotetické konstrukce nejpevnější hradby z doby Velké Moravy objeveny pozůstatky bývalého zahradnictví z poloviny 20. století. Při výkopových pracích narazili stavbaři na sídlištní objekty předkeltského období, a to z pozdní doby bronzové až doby železné,“ řekl s nadšením Luděk Galuška. Prozradil, že na zmíněných místech bude v nejbližší době provádět Moravské zemské muzeum záchranný archeologický výzkum.

Vizualizace trasy dálnice D 55 v úseku Staré Město - Moravský Písek.
Další povolení pro stavbu dálnice D55 u Starého Města