„Při budování dešťové kanalizace, související s novostavbou autosalonu v Uherském Brodě, došlo na začátkem týdne k unikátnímu archeologickému nálezu. Při zasypání výkopu se pozornému bagristovi zaleskl v lžíci bagru neobvyklý předmět,“ uvedl Tomáš Chrástek.

Stavbaři ihned kontaktovali archeology ze Slováckého muzea, kteří lesklý předmět určili jako bronzovou pánev ze starší doby římské. Ve vybagrované zemině se jim pak podařilo objevit ještě bronzovou naběračku, která spolu s pánví tvořila jeden soubor. Na týden se tak práce v místě nálezu zastavily a zahájen byl záchranný archeologický výzkum s cílem odkrýt celou narušenou situaci.

„Po odkopání 1,5 metru mocné zásypové vrstvy štěrku se při stěnách jámy objevily tmavě hnědé pruhy zetlelého dřeva. Rýč a krumpáč vystřídala špachtle a štěteček. Po několika hodinách se archeologům podařilo odkrýt pohřeb bohatého velmože z doby římské,“ sdělil vedoucí archeolog Slováckého muzea. Mrtvý velmož byl uložen do hrobu s bohatou hrobovou výbavou, pravděpodobně na počátku II. století našeho letopočtu.

„Na nohou měl nasazeny bronzové ostruhy, oděv měl sepnutý čtyřmi bronzovými sponami a přepásán byl koženým opaskem, z něhož se dochovalo nákončí s přezkou. U pasu měl jako milodar uložen bronzový nůž a kostěnou jehlici. Další milodary byly uloženy ve výklenku za hlavou zemřelého. Tato část hrobu byla, bohužel, narušena bagrem,“ vysvětluje Tomáš Chrástek.

V původní poloze se podle jeho slov dochovala jen část jedné keramické nádobky, ale na základě zjištěné situace archeologové jednoznačně tvrdí, že zde měl uloženy taktéž obě bronzové nádoby.

„Podle bohaté výbavy můžeme usuzovat, že se jednalo o zámožného velmože, snad vládce celého širšího regionu. Zajímavé je, že většina předmětů, se kterými byl zemřelý uložen do hrobu, byla vyrobena na území římské říše. Nejedná se tedy o předměty místní výroby, ale o importy. Na území Moravy se tak bohatý hrob z tohoto období doposud objevit nepodařilo,“ neskrývá radost z unikátního nálezu Tomáš Chrástek.