Podle archeologů se jedná o polohu, která byla dlouhodobě ovlivňována vodotečí známou jako Rechla. Původně jedno z ramen řeky Moravy, které protékalo jihovýchodní částí Zelného trhu a rozdělovalo historické jádro dnešního Uherského Hradiště na dvě části (ostrovy), bylo od středověku užíváno jako mlýnský náhon. Mlýn stál, jak už název napovídá, například v ulici Mlýnská či Na Splávku.

Vodoteč a zdroj infekce

Archeologicky je zde doložena výdřeva břehů této vodoteče, k níž přiléhaly zadní trakty parcel domů s četnými hnojišti a kotci. Vodoteč se postupně zanášela odpadem a měnila se ve stojatou, zapáchající vodu, která byla častým zdrojem infekce.

Magic festival v Uherském Hradišti. Ilustrační foto.
Kouzelnický festival v Uherském Hradišti pořádají už podeváté

V roce 1750 došlo k ustavení komise, která dohlížela na zkanalizování Rechly. Byl postaven zděný kanál. Zdivo ve spodní části bylo z lomového kamene, v horní části z cihel z městské cihelny v Jarošově. K úpravě kanálu a zasypání Rechly bylo použito i zdivo ze zrušeného kostela sv. Jiří, který stával na dnešním Masarykově náměstí.

Kosti i zbytky keramiky

„Archeologický výzkum zachytil v rámci mocné odpadní vrstvy v blízkosti Rechly četné pozůstatky zvířecích kostí, často velké části skeletů dobytčat, ale také keramiku, kterou sem lidé vyhazovali od druhé poloviny 13. století až po novověk. Dokladem těchto aktivit jsou střepy ze zásobních nádob, tzv. zásobnic, části trojnožkových rendlíků i malovaných barokních talířů,“ uvedla archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková. Po dokončení výzkumu na Zelném trhu se výzkum přesune na další exponovanou polohu městského jádra, a to na ulici Otakarovu.

Archeologický výzkumArcheologický výzkum. Foto: archiv Slováckého muzeaZdroj: archiv Slováckého muzea

Archeologický výzkum v Uherském Brodě se koná v rámci budování systému hospodaření s dešťovou vodou v zahradě kostela Mistra Jana Husa. „Tam došlo k nálezu středověkých hrobů, v okolí kostela se totiž ve středověku a raném novověku nacházel rozsáhlý hřbitov. Během archeologického výzkumu se prozatím podařilo odkrýt nejmladší pohřby,“ sdělil archeolog a vedoucí oddělení archeologie Tomáš Chrástek.