V první ze sond se podle archeologa Slováckého muzea v Uherském Hradišti Jaroslava Bartíka podařilo objevit těleso kamenných hradeb, jejichž počátky sahají až do čtrnáctého století. Dalším nálezem byla dřevěná konstrukce, která se nacházela v úseku podél paty hradeb. Pravděpodobně by mělo jít o výdřevu koryta kanalizační výpustě.

„Nálezy jsou datovatelné převážně do 14. až 15. století. Četně však byly porušeny novověkými zásahy, mezi které patří například mladší fáze kanalizační výpustě, základy domů či vápenné jámy," informoval archeolog. Z archeologických nálezů stojí podle něj mimo jiné za zmínku především zlomky keramických a skleněných nádob, zvířecích kostí a železných i dřevěných předmětů.

„Za zcela unikátní lze považovat kompletně zachovaný zlatý řetízek. Ve druhé sondě se pak podařilo zdokumentovat základy původní středověké parcelace," neskrýval Jaroslav Bartík radost nad tím, že se archeologům podařilo získat další cenné poznatky o historickém vývoji královského města Uherské Hradiště. Jakmile budou všechny archeologické situace zdokumentovány a dřevěné konstrukční prvky odvezeny do muzea ke konzervaci a dalšímu zkoumání, vše zmizí pod základy bytového domu.