„V celém časovém horizontu, kdy je cesta uzavřená, už dalších čtrnáct dnů není taková hrůza," řekl svůj názor Stanislav Dufka z Ostrožské Lhoty, který si kvůli uzavírce musí také leckdy zajíždět. Podle jeho slov minimálně obyvatelé Lhoty mohou v prodlení najít i pozitiva. „Ti, kteří mezi Hlukem a Ostrohem musí jezdit každý den, se na to dívají asi jinak, ale obyvatelé Lhoty si už teď pochvalují, že je okolo jejich domů menší provoz," poznamenal Lhoťan.

Nález v přibližně dvousetmetrovém úseku opravované silnice doposud zahrnuje asi osmdesát keramických fragmentů a několik zlomků mazanice (historický stavební materiál, pozn.. red.). Nejvýznamnějším nálezem je zatím třetina nádoby ve tvaru koule ze slabě vypáleného keramického těsta s pozůstatky bílé malby, zdobené rytými podélnými záseky. Spadá tak ke kultuře s tzv. želiezovskou keramikou, která pochází z období neolitu.

„Z širšího regionu není prozatím známo jiné sídliště želiezovské skupiny s uzavřenými objekty. Rozsahem se jedná o největší odkryté neolitické sídliště na Uherskohradišťsku za posledních 20 let," uvedl Tomáš Chrástek z archeologického oddělení Slováckého muzea.

Na místě se uskuteční rozsáhlejší archeologický výzkum, který potrvá nejméně 15 dní. Stavební práce silničářů budou v tu dobu přerušeny.

„V případě deště či nálezů lidských ostatků nebo složitější nálezové situaci v objektech dobu výzkumu odhadujeme až na 20 pracovních dní," upřesnil Chrástek.

Pro Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je investorem stavby, to znamená zvýšení nákladů na stavbu. „Spolupráce s archeology, zajištění i zaplacení archeologického výzkumu je povinností, kterou nám ukládá zákon. Svým povinnostem dostojíme," nechal se slyšet ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Doplnil, že plánované dokončení stavby, k němuž mělo dojít v polovině června, se zcela jistě opozdí.