V rámci projektu Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti tu už deset dnů probíhají stavebně izolační práce první etapy rekonstrukce prostor pod bazilikou (lapidária). V koordinaci s nimi tu provádějí přerovští archeologové Zdeněk Schenk (na snímku vpravo) a Jan Mikulík (na snímku vlevo) záchranný archeologický výzkum, při němž se jim podařilo narazit na zcela nové pozoruhodné objevy, které tu nebyly zjištěny ani při archeologických výzkumech prováděných na počátku 20. století pod vedením Jana Nevěřila. Podrobnější informace o opravě lapidária a archeologickém výzkumu přineseme ve Slováckém deníku v příštím týdnu.

Zdeněk Skalička