„U vítězné firmy CGM Morava není možné zcela rozkrýt majetkovou strukturu. Vlastníka má na Kypru a jediným akcionářem CGM Morava je CGM Finance Ltd. se sídlem v Londýně. Na Kypru sídlící firmy mohou tajit svoje skutečné vlastníky," vyjádřil svou nespokojenost s tím, komu potečou peníze z městské kasy, lídr hnutí ANO 2011 v Uherském Hradišti a zastupitel města Jan Zapletal. Za současné situace podle jeho slov nelze u vítězné firmy zjistit, kdo je posledním držitelem jejích akcií, a také tato společnost, vzhledem k tomu, že je registrována na Kypru, u nás údajně neplatí potřebné firemní daně.

Přehledně: Stavba a využití areálu Rochus

Vedení města se však podobným úvahám brání. Zákon o veřejných zakázkách podle slov starosty Stanislava Blahy neukládá povinnost ani možnost rozkrývat majetkovou strukturu jednotlivých dodavatelů. Současně prý radnice nemá oprávnění vyloučit některého dodavatele z účasti na veřejné zakázce jen z důvodu sídla v určitém státě či z důvodu určitého majetkového členění.

„Společnost CGM Morava prokázala kvalifikaci v souladu se zákonem a následně proběhlo další posouzení a hodnocení. Jeho nabídka byla shledána nejvýhodnější, splňující veškeré podmínky zadavatele i zákona. Pokud bychom nabídku tohoto dodavatele vyřadili, postupovali bychom v rozporu se zákonem," hájí kroky radnice Stanislav Blaha. Vedení ANO 2011 se však navíc obává, aby vzhledem ke konečné volbě zpracovatele zakázky město nepřišlo o daleko více peněz, než původně zamýšlí. „Podle dostupných informací není společnost CGM v nejlepší finanční kondici. Čelí nebo čelila insolvenci a dluží svým dodavatelům desítky milionů. Může se stát, že vložené finance města mohou spadnout do konkursního řízení. Pokud firma zkrachuje, pokuty na papíře budou k ničemu," varuje Jan Zapletal. To by podle něj mohlo také znamenat, že by práce sice mohla dokončit jiná firma, ale už podstatně dráž. Taková společnost podle Zapletala obvykle situace využije k navýšení ceny například za sondy, znalecké posudky a další vícepráce. Takové alternativní scénáře však starosta města odmítá. „To jsou pouze spekulace a ty nebudeme komentovat. Nemůžeme předjímat události postavené na dohadech," oponoval Stanislav Blaha. Zároveň upozornil, že povinností všech uchazečů ve výběrovém řízení bylo také prokázat, že vůči jejich majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení.

Jan Zapletal uznává, že radnice v souvislosti se zakázkou postupovala podle zákona, ale údajně se nabízela daleko vhodnější a opatrnější varianta. Typ řízení, které hradišťská radnice zvolila – tedy zjednodušené podlimitní řízení, není podle jeho slov zcela transparentní. Vybraná forma totiž radnici ukládá povinnost zveřejnit výzvu o zakázce pouze na profilu zadavatele a nikoliv v informačním systému o veřejných zakázkách, jako by tomu bylo u otevřeného zadávacího řízení.

„Jelikož je písemná výzva zveřejněna pouze místně, je daleko nižší pravděpodobnost, že nabídku podá více, i předem nevyzvaných dodavatelů," vidí úskalí ve zvolené formě výběrového řízení lídr ANO 2011. S tímto argumentem však opět starosta města nesouhlasí. Zakázka byla podle jeho slov zadávána formou otevřeného řízení a nikoli zjednodušeným podlimitním řízením. Vše také zcela odpovídalo požadavkům zákona o veřejných zakázkách. „Již v listopadu 2014 jsme coby zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek oznámili neomezenému počtu dodavatelů konkrétní informace o této veřejné zakázce," upozornil Stanislav Blaha. A žádné výraznější komplikace ve výběru dodavatele nezpozoroval ani ředitel obecně prospěšné společnosti Park Rochus Jan Blahůšek. „Byl jsem členem hodnotící výběrové komise a vítězná společnost splňovala veškeré náležitosti, které zákon o veřejných zakázkách požadoval," konstatoval Jan Blahůšek. Zmiňovaným nařčením se brání také zástupci firmy CGM Morava. „Se společností CGM Czech a.s., která snad má finanční potíže, nemá naše společnost CGM Morava s.r.o. vlastnicky nic společného," vyjádřil se jednatel firmy Michal Chlachula. Zároveň upozornil, že tato společnost je schopna realizovat daleko větší zakázky, než je ta na Rochusu. Jen v posledních dvou letech stála za stavbami jako je infrastruktura v Uherskohradišťské nemocnici či kemp Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V současné době pak provádí opravy fotbalového stadionu v Uherském Hradišti či stavbu kanalizace a čističky odpadních vod v Kudlovicích.

Uvedená investice se týká výstavby objektu, z něhož budou vedeny potřebné sítě vodovodu či kanalizace k dalším budoucím stavbám. Jeho součástí má být také prostor pro veřejné toalety, transformovna nebo tlaková stanice.

Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání:podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 milionů Kč bez daně z přidané hodnoty.
Zdroj: Zákon o veřejných zakázkách