Jiří Čunek, hejtman kraje

„Určitě ano, protože když se dostal do Evropy až z Číny, tak je jisté, že přijde také k nám. Ale vyděšení být nesmíme.“

Jan Graubner, olomoucký arcibiskup

„Nejsem hygienik, ale laicky bych doporučil dbát více na hygienu a pokud možno nejezdit do míst, kde je známa nákaza. Jako věřící si myslím, že bychom měli za ochranu zdraví více prosit Boha a hrozbu nemoci brát také jako výzvu k mravnímu obrácení a pokání. Právě začínáme postní dobu. Pak můžeme na Boha více spoléhat.“

Co je koronavirus.Zdroj: DeníkIvo Valenta, senátor Senátu PČR

Obavy odborníků i veřejnosti z masívního šíření koronaviru chápu. Panika, která v této souvislosti vznikla, je však podle mne ještě nebezpečnější. Je třeba být obezřetný a řídit se doporučením epidemiologů. Velmi silně odsuzuji každého, kdo situace zneužívá tím, že skupuje a následně předraženě prodává např. respirátory a další zdravotní pomůcky.

Michaela Šojdrová, europoslankyně, Kroměříž

Myslím, že se koronavirus může vyskytnout kdekoliv, třeba i na Moravě. Ale nevyvolávejme paniku. Je třeba být obezřetný a dodržovat doporučení lékařů, vlády, hygieniků. My jsme také dostali manuál pro vstup do Evropského parlamentu. Například časté mytí rukou či používání desinfekčních prostředků.

Jozef Macko, přední český neonatolog, Zlín

Myslím, že případnému zavlečení koronaviru do ČR či našeho regionu pravděpodobně nelze zabránit. Určitě bych doporučil řídit se pokyny hygienické služby. Nemyslím, že v tuto chvíli je potřeba nějak zásadně měnit své chování, lidé by měli dbát stejných pokynů, kterými se řídí při výskytu například chřipky či podobných respiračních nákaz. Cílem je chránit jak sebe, tak své okolí.

Miroslav Adámek, chirurg a náměstek primátora, Zlín

Podobnou virovou pandemii vědci předpokládali již několik let. Nikdo sice nevidí, jak přesně bude v čase probíhat, ale zatím bych doporučoval žádnou hysterii. Jen dvě orientační čísla - úmrtnost do 40 let je 0,2 %, nad 80 let 15 %. Poslouchejte doporučení krizových štábů, hygieniků a řiďte se jejich doporučeními. Nepanikařte, nenechte se vyplašit médii. Použijte zdravý rozum a žijte vesele a zdravě. A jako chirurg a Valach věřím i na švestkové kapky.

Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště a poslanec PS PČR

Není potřeba vyvolávat paniku. Ta může být v konečném důsledku nebezpečnější než virus. V České republice není zatím ani jeden případ nakaženého člověka koronavirem. Proto doporučuji hlavně respektovat rady zdravotníků a necestovat do virem zasažených oblastí.

Patrik Kunčar, senátor Senátu PČR, Uherský Brod

Podle dostupných informací se koronaviru máme bát asi jako silnější chřipky. Rozhodně není na místě propadat panice a křečkovat potraviny. Stačí, když se dle doporučení lékařů budeme vyhýbat kontaktu s nemocnými a místům s velkou koncentrací lidí, dbát na zvýšenou hygienu, a pokud už máme příznaky nějakého virového onemocnění, sami virózu dál neroznášet.

Jan Vorba, ředitel ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Důvěřuji našim hygienikům a dalším odborníkům, kteří podle mého názoru dovedou včas vyhodnotit aktuální rizika a případně nastavit bezpečnostní opatření. Osobně mám strach z jiných věcí.

Vratislav Krejčíř, místostarosta Kroměříže

Zejména bych lidem řekl, že není důvod k jakékoliv panice. A aby dbali zejména o prevenci, stejně jako u jakýchkoliv virových onemocnění jako je třeba chřipka. Tedy, aby si umývali ruce, při kýchání a kašli si zakrývali obličej šálou nebo kapesníkem a aby se nezdržovali v okolí takových lidí.

David Románek, vrchní sestra záchranné stanice v Kroměříži, Chvalčov

Můj osobní názor je takový, že se koronavirus dostane i do Česka. Jedná se o virové onemocnění, rozšířilo se v zemích kolem nás, lidé cestují. Ale protože jde právě o virové onemocnění, můžeme se jej snažit co nejvíce eliminovat. Ovšem v této otázce se jedná skutečně jen o můj osobní názor. Nejsem lékař, epidemiolog, abych mohl poskytnout odborné vyjádření.

Ivan Fišar, kněz farnosti svatého Filipa a Jakuba, Zlín

Bát se máme každé nemoci. Hlavně bychom se měli snažit dodržovat všechny základní předpisy, které vydává ministerstvo zdravotnictví. To je podle mě důležité. Také bychom neměli dělat paniku, protože něco ovlivnit můžeme, něco ne. Tak se snažme ovlivnit vše, co můžeme. A když nemůžeme, tak musíme přijmout danou situaci a bojovat s ní. My věřící máme tu výhodu, že v těchto případech můžeme spoléhat na Boha.

Jiří Růžička, starosta města Vsetín

Je pochopitelné, že se všichni obáváme o své zdraví a zdraví blízkých. Obavy z nemocí jsou přirozené. Nicméně si myslím, že panika není na místě. Určitě je rozumné dbát na doporučení hygieniků, abychom si častěji myli ruce, konzumovali vitamíny, zkrátka se chovali obezřetně jako při běžných chřipkových obdobích.

Vanda Vrlová, bylinkářka, Valašské Meziříčí

Ať si každý dá předsevzetí, že „ten most přejdu, až k němu dojdu“. Tedy nedělat paniku, když vlastně není zatím proč. Dodržovat hygienu - podobně jako když byl ve Valašském Meziříčí tyfus - to není na škodu. Žít normální život, nestresovat se a neplašit se. Není tak zle, aby brzy nemohlo být zase dobře. Kdyby na tu nemoc byla bylina, nemoc by už jistě nebyla. Pokud ale vím, žádná bylina na žádnou civilizační chorobu nepůsobí tak, aby ji dokonale vyléčila. Bohužel asi i naše valašská slivovice by nebyla spolehlivě účinná.

Hana Tkadlecová, lékařka centra Očkování a cestovní medicíny Avenier ze Zlína

Hana Tkadlecová, lékařka centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, ZlínZdroj: archiv Hany TkadlecovéObavy z koronaviru by měly být na podobné úrovni, jako máme obavy z onemocnění chřipkou. Ti, kteří se setkali se "skutečnou" chřipkou, ví, co takový chřipkový virus dovede. Panika není na místě. Je pravděpodobné, že koronavirus se k nám dostane (spíš už tu je). Nejlépe se s případnou infekcí či epidemií vyrovnáme tak, že budeme dělat to, co doposud.

Riziko nákazy může každý snížit tak, jako u jiných respiračních nákaz. Tedy smrkat a kýchat do kapesníku nebo do rukávu, pravidelně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem, případně používat dezinfekci na ruce, zbytečně nechodit do přeplněných prostor, nechodit s banalitami do zdravotnických zařízení. Tato opatření jsou vhodná i při běžné chřipkové epidemii. Průběh případné epidemie zhoršují právě ti, kteří šíří paniku.

Je dobré sledovat aktuální informace a necestovat (pokud to není nezbytné) do nejpostiženějších oblastí, kde je pravděpodobný setrvalý přenos nákazy. Nicméně není důvod omezovat cestování obecně. Z dosavadních poznatků vyplývá, že u zdravých jedinců je průběh většinou lehký.

U chronicky nemocných starších osob může dojít k postižení plic, stejně jako například u chřipky. Smrtnost není nijak dramatická a na základě validních čísel například z Jižní Koreje či z lodi Diamond Princess se pohybuje mezi 0,5 až 1 %.

Jana Rohanová, vedoucí Charitní pečovatelské služby Kroměříž

Nejsem na coronavirus odborník, ale myslím si, že přílišná panika ještě pořád není na pořadu dne. Podle volně dostupných statistik mi ještě pořád vychází, že „obyčejná“ chřipka pro nás představuje riziko větší. Takže doma nemám zásoby roušek. Nevyrazím ani na nákupy ročních zásob do obchodu.

Marek Pochylý, Staré Město, organizátor festivalu Slovácké léto

Je evidentní, že kolem epidemie vzniká zbytečná panika. Každému doporučuji si vyhledat relevantní informace z ověřených zdrojů a podle toho zvolit svůj postoj. Jako vzkaz ke všem respiračním onemocněním bych rád připomněl dodržování základních hygienických pravidel a ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům.

Ptali se: Zpravodajové Deníku

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Koronavirus.Zdroj: Deník

Online reportáž