„Nade mnou je napsáno symbolické sousloví Uherské Hradiště, Srdce Slovácka. To srdce může mít celou řadu podob, významů a právě nositelé Ceny města jsou těmi, kdo na tom, že naše město může být nazýváno Srdce Slovácka, mají velkou zásluhu ," poznamenal Stanislav Blaha.

Pavel Štulír byl oceněn za pedagogickou, výchovnou, ale i uměleckou činnost. Jako učitel Základní umělecké školy v Uherském Hradišti působil již na konci 70. let aminulého století a pod jeho vedením vznikla celá řada cimbálových muzik jako například Dolina, Cifra či Harafica. Od poloviny 90. let působil také jako metodik v oblasti pedagogiky základního uměleckého školství i jako předseda sekce vrchních smyčcových nástrojů Krajské umělecké rady. Vystupuje rovněž v poradním orgánu ministerstva školství.

Anastázie Majíčková věnovala celý svůj život službě dětem a potřebným.V roce 1992 založila první Křesťanskou školku v Uherském Hradišti a rok před tím byla také u vzniku Charity v Uherském Hradišti. Ve své činnosti však neustávala ani v důchodovém věku a roku 1998 založila Diakonii Českobratrské církve evangelické. Právě díky Anastázii Majíčkové se dostalo pomoci nesčetnému počtu lidí.