Adventní zpívání, které uspořádal Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí, cimbálová muzika Sudovjan s primášem Petrem Holáskem a Medical plus doktorky Evy Dokoupilové, navodilo v podolské kapli příjemnou předvánoční atmosféru.

Zpívání spojilo bezmála dvě stě srdcí nejen věřících lidí, kteří měli dobrou vůli si nejen společně zazpívat koledy a vánoční písně, ale prostřednictví dobrovolného sbírky přispět potřebným.

Výtěžek z Adventního zpívání ve výši 24 tisíc korun byl věnován předčasně narozeným trojčátkům Hráčkovým z Kunovic.