„Střední školy to podporují z vlastních prostředků, my nevedeme žádnou evidenci. Jestli to ale přináší nějaký přínos z hlediska výuky a etiky a určité sounáležitosti s lidmi na této planetě, tak proč ne,“ pochválil snahu některých škol vedoucí odboru školství Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Vedoucí oddělení školství města Uherského Hradiště Petra Křiváčková potvrzuje, že takových projektů se účastní i základní školy. „Co se týká škol, kde je zřizovatelem město Uherské Hradiště, tak adopci na dálku podporují dvě z šesti, každá z nich jedno dítě. Je to ZŠ Unesco a ZŠ Za Alejí,“ uvedla Křiváčková.

S nápadem zapojit se do adoptování dětí na dálku přišly například na ZŠ Čtyřlístek samy děti, škola je v rámci zpestření hodin občanské a rodinné výchovy ráda podpořila. „Letošní osmáci o té adopci věděli a chtěli se jí zúčastnit, tak jsme hledali děti, které bychom mohli kontaktovat. Přišla nám odpověď, že končí adopce jedné holčičky, tak jsme ji převzali,“ prozradila učitelka Kateřina Šáchová.

Se sedmiletou Joriou Sudi si už žáci stihli vyměnit tři dopisy. „Od Jorie přišly dva dopisy, my jsme jí zatím poslali jeden. Píšou si o tom, co se tam pěstuje, jaké je tam počasí, teď jí naše děti popisovaly, jak vypadá školní den. Poslala nám nějaké dárky, šperky, korálky. Komunikace probíhá v angličtině. Děti nejprve složí dopis v češtině a v hodině angličtiny jej pak přeloží,“ vysvětlila Šáchová, jak se projekt zapojuje i do samotné výuky.

Adopce na dálku spočívají právě v dopisování si s adoptovanými školáky, zároveň jej jejich „adoptivní rodiče“ podporují i finančně. Většinou se jedná o částku v řádu několika tisíc korun. „Je to každý rok trochu jiné, posledně to bylo kolem devíti tisíc. Vybírá se vždycky jednou za rok a v červnu to pak odvádíme na charitativní účet. Účastní se všichni žáci,“ popisuje Jarmila Červenková, koordinátorka projektu adopce na dálku na Střední zdravotnické škole Uherské Hradiště.

Žáci si na podporu vybrali chlapce z Ugandy, kterému je nyní třináct let. Škola ho podporuje už několik let.

V současnosti u nás nabízí různé formy podpory studia dětí z rozvojových zemí hned několik organizací. Cílem je umožnit dětem dostatečné vzdělání na to, aby se o sebe v budoucnu dokázaly důstojně postarat a nebyly přitom vytrženy ze svého rodinného a kulturního prostředí.

Petr Knepr