„Zkoušku z myslivosti skládali adepti z předmětů myslivecké zvyky a tradice, historie myslivosti, myslivecké právo, zoologie a biologie zvěře, myslivecká péče o zvěř, myslivecká kynologie, střelectví a způsoby lovu," informoval Karel Blahušek, bývalý předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) Uherské Hradiště, v sobotu v roli předsedy zkušebního senátu.

Týden před ústními zkouškami, o poslední únorové neděli, museli uchazeči o první lovecký lístek absolvovat praktickou zkoušku na myslivecké střelnici u Salaše. Myslivecké komisaře všichni přesvědčili, že umějí bezpečně zacházet se zbraněmi a střelivem.

„Z šestadvaceti adeptů složilo zkoušky z myslivosti u jedné ze dvou komisí (OMS ČMMJ) Uherské Hradiště třiadvacet adeptů. Tři neuspěli v jednom z předmětů, takže si je zopakují v náhradním termínu. Osm adeptů, z nichž bylo šest žen, složilo tu malou mysliveckou maturitu s vyznamenáním,“ hrdě informovala jednatelka OMS ČMMJ Marie Gejdošová.

Výborné výsledky prokázala při zkoušce ze všech předmětů osmadvacetiletá Kateřina Vlachynská z Uherského Ostrohu. „Nejen já, ale i můj manžel Petr a jeho dědeček, Antonín Jurásek, jsme měli velkou radost z toho, že jsem zkoušku složila s vyznamenáním. Byl to právě dědeček Antonín, který pevně věřil, že budu patřit k těm, kteří zkoušku z myslivosti zvládnou s vyznamenáním,“ řekla s pousmáním a šibalským mrknutím oka paní Kateřina, maminka dvou malých klučinů.

Absolvováním zkoušek z myslivosti pro těch třiadvacet úspěšných započalo teprve to jejich myslivecké vzdělávání, protože o zvěři a přírodě se budou učit celý život, zpočátku pod vedením ostřílených nimrodů.

„Požadavky zkoušejících se mohli některým adeptům zdát přísnější, ale rozhodně byly spravedlivé na základě rovné šance a přístupu pro všechny,“ nechali se slyšet předsedové zkušebních komisí, Marie Gejdošová a Karel Blahušek.

Oba se shodli na tom, že členská základna myslivců na Slovácku stárne a nové mladé krve je více než třeba, ale ne za každou cenu. „Naši nástupci budou totiž právě takoví, jaké si je vychováme. Zkušení nimrodi jim musí vštěpovat, že stále ještě platí myslivecká čest a hrdost,“ dodali Marie Gejdošová s Karlem Blahuškem.