Výsledkem vypjatého dopoledne bylo, že všichni uchazeči o první lovecký lístek prokázali před zkušebními komisaři, že umějí bezpečně zacházet s loveckými brokovými a kulovými zbraněmi, ale také se střelivem. Kéž by byli stejně dobří i při ústních zkouškách, které je čekají o první březnové sobotě v Dolním Němčí.

„Tam musejí adepti před zkušebními mysliveckými komisaři v jednom ze dvou senátů osvědčit své teoretické znalosti z dějin lovectví a myslivosti, právních předpisů, myslivecké kynologie a zoologie, péče o zvěř a jejího chovu, loveckých zbraní, střelivu a způsobu lovu zvěře,“ přiblížil teoretickou část myslivecké maturity předseda kulturně výchovné komise OMS ČMMJ Uherské Hradiště Jan Novotný.

„Adeptům jsme kladli na srdce, aby nikdy nevystřelili ve směru jiné osoby nebo ve směru jí blízkém, a ani tam, kde by neměli kontrolu v pozadí cíle. Do těchto směrů by nabitou zbraní neměli ani zamiřovat,“ zdůraznil předseda OMS ČMMJ Uherské Hradiště Libor Beníček starší. Ne každému adeptu byl při střelbě na asfaltové terče dán bystrý postřeh, rychlé rozhodnutí a rychlá reakce.

Cvikem se však dají u většiny z nich postupně vypěstovat. To považovala mimo jiné za správný názor osmadvacetiletá Kateřina Vlachynská z Uherského Ostrohu, kterou do řad uchazečů o první lovecký lístek a složení obou částí myslivecké maturity motivoval její manžel a jeho dědeček.

„Věřím, že o první březnové sobotě úspěšně osvědčím v Dolním Němčí před zkušebními komisaři i své teoretické znalosti ze sedmi předmětů. Nejvíce jsem se musela biflovat právo myslivosti,“ svěřila se maminka dvou malých synů.

„Snad tu ústní mysliveckou maturitu zvládnu a neudělám ostudu svému manželovi a jeho dědečkovi, oběma myslivcům,“ svěřila se s pousmáním paní Kateřina. Shodnout se na nejtěžším ze sedmi předmětů, nebylo pro řadu uchazečů o první lovecký lístek vůbec jednoduché.

Stejně jako dalších osmadvacet adeptů, z nichž jich k praktickým zkouškám na salašskou střelnici dorazilo jen šestadvacet, muselo před rokem absolvovat šedesátihodinový přípravný teoretický kurz z myslivosti a následně pak roční praktickou přípravu v mysliveckých sdruženích Slovácka.