Pacienti, kteří byly schopni domácího ošetření, byli propuštěni, a ostatní byli přemístěni do vyšších pater budov (především oddělení M, kde jsou hospitalizovány malé děti, ARO a koronární jednotka), kam mířily také veškeré drahé přístroje a zařízení.

„Situace je vážná, domnívám se však, že již další nebezpečí nehrozí," řekl Slováckým novinám ve čtvrtek v poledne místopředseda okresní povodňové komise a zároveň její tiskový mluvčí ing. Jaroslav Hrabec. „Od neštěstí nás zachránily Otrokovice, kde se protrhly hráze. Ve St. Městě a Uh. Hradišti voda stoupá u staroměstského hřbitova," sdělil našim novinářům dále. Povodňová komise uvažovala i o tom, kdy pustí vodu ven z koryta, aby se nezaplavila silnice E 50 mezi Uh. Hradištěm a St. Městem. Celou noc ze středy na čtvrtek probíhaly zpevňovací práce v blízkosti tenisových dvorů. Podle místopředsedy povodňové komise ing. Hrabce hladina Moravy kolísala proto, že voda v korytě odtékala, ale zpět se vracela průsekem přes hráze voda z polí. „Žádnou velkou vlnu již nečekáme," sdělil ing. Hrabec.

Již ve středu informoval náš reportér po letecké obhlídce celé oblasti od Babic po Veselí nad Moravou znečištění zdroje pitné vody v novoveských jezerech. „Odstavili jsme podniky, autoumývárny a hledali náhradní zdroje pitné vody, neboť nám zůstal jediný v Kněžpoli. Prioritu v dodávkách má nemocnice, zajištěny jsou cisterny a do Hradiště míří dvacet kamionů s balenou vodou," dodal.

V nejkritičtější povodňové situaci se v pátek ocitlo Uherské Hradiště, kde museli být v noci ze čtvrtka na pátek evakuování jeho obyvatelé. V ranních hodinách již voda odřízla většinu přístupových cest do města. Ve Starém Městě voda zaplavila Rybárny, hlavní silniční tah a postupně pronikala dále.

„Jsem ráda, že to není horší. Řada sousedů má vyplavené sklepy, nám voda pouze zničila zahrádku," řekl s ironií v hlase František Křivák ze Starého Města, jehož dům stojí ve Svatovítské ulici. Na hlavní křižovatce ve St. Městě dosahovala hladina vody až do výše 150 centimetrů a pod jejím návalem se zde zřítilo několik starších podmáčených domů.

Přes vážnost situace se řada obyvatel odmítla evakuovat. Na odvozu těch, kteří se zachovali rozumněji, se podílí armáda, hasiči a řada civilních vozidel. Nezkrotný vodní živel se nejprve prodral na autobusové nádraží a postupně dorazil i do historického centra okresního města. Těsně před polednem proto musela být zahájena jedna z nejrozsáhlejších evakuací, která se týká zhruba deseti tisíc obyvatel. V průběhu dopoledne se Mariánské náměstí změnilo v jedno velké jezero. Z některých domů museli být lidé zachráněni na loďkách. Jedinou spojnicí mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm se stal železniční most. Třicet minut po dvanácté hodině přiletěl vrtulníkem do okresního města předseda vlády Václav Klaus, který si za doprovodu přednosty okresního úřadu Ivana Palackého prohlédl nejvíce ohrožené oblasti, a ve 14 hodin odletěl do Olomouce. Neustále stoupající vodu nezastavil ani premiér, a tak se pracovníci povodňového štábu dostali do velmi komplikované situace. Po protržení ochranné hráze u Mesitu se další příval vody dostal do centra města a během chvilky se pod vodou ocitlo rovněž Masarykovo náměstí a řada dalších ulic.

„Spousta zvědavců na loďkách a s videokamerami nám značně komplikuje záchranářské práce. Navíc řada z nich je opilá, a když je vyženeme, vrátí se jinudy zpět," řekl nám velitel záchranného hasičského sboru Kunovice Rostislav Dyček. Ve městě se hladina vody pohybovala od půl do jednoho metru, maximální výška však činila hrozivé tři metry.

„Všechny dostupné složky vojska, policie a civilní ochrany se snaží průrvu v hrázi utěsnit a alespoň částečně zmírnit příval valící se vody," řekl nám v pátek po poledni ing. Jaroslav Hrabec, který přiznal, že prosáklé jsou i další ochranné hráze a hrozí bezprostřední nebezpečí jejich protržení.

Odpoledne muselo být odpáleno zábradlí na hlavním mostě, za kterým se nebezpečně hromadily trosky. Podle informací povodňové komise, jež byla nucena v sobotu ráno před vodou utéci na obecní úřad do Kunovic, se v šest hodin ocitla pod vodou uherskohradišťská nemocnice, která byla po etapách co nejrychlejším způsobem evakuována. (viz. Hradišťské nemocnici kraluje voda.)

Pokud se týká hladiny vody ve městě, byla to stále stejná písnička, v Uh. Hradišti se rozsah záplav stále zvětšoval. Centrum města, kde voda dosahovala do výše 30 až 120 centimetrů, bylo již ze dvou třetin zaplaveno.

Nekonečné přívaly vody už dorazily až k čerpací stanici ARAL na Malinovského třídě a dále k železničnímu podjezdu, kde bylo pět metrů vody. Ke kritické situaci došlo i v dodávce pitné vody, jejíž přívod musel být zastaven definitivně i z Kněžpole. Řeka Morava sice stagnovala, ovšem do města příval vody neustále pokračoval. Pod vodou se ocitl fotbalový i hokejový stadion, kasárna a další objekty. Voda stále stoupala a nikdo se neodvážil předpovídat, kdy se rozbouřená řeka vrátí do svého koryta.

Autor: Petr Čech

(redakčně kráceno)