Přestože neznáme přesnou lokalitu, kde se 13. května 1116 střetla česká a moravská vojska knížete Vladislava I. s vojskem uherského krále Štěpána II., historikové ze zmínky v Kosmově kronice usuzují, že to mohlo být mezi Dolním Němčím a Slavkovem. Proto také se na symbolickém místě vzpomínky na tuto historickou událost bude tyčit 180 centimetrů vysoký a 70 centimetrů široký památník ze zámělského pískovce, jenž pochází z lomu nedaleko Hradce Králové. Erb s letopočty do něj vytesal vlčnovský kameník Petr Blaha podle grafického návrhu Hradišťana Evžena Skuly.

„Vysekání erbu s textem a ošetření proti vlhkosti hydrofabizačním roztokem, jsem se zabýval zhruba deset dnů," upřesnil Slováckému deníku Petr Blaha. Památník bude usazen v sousedství památného stromu – dubu letního, jehož sedmiletou sazenici tam zasadila skupina nadšenců letos 14. dubna na Zelený čtvrtek. O pouhých několik metrů vedle je poblíž lavičky vztyčený informační panel s podrobnostmi o bitvě. Místo je také součástí questingové (hledací) trasy.

„V předvečer akce ve čtvrtek 27. října se v Hluku na tvrzi od 18 hodin uskuteční veřejná beseda s historiky a badateli na téma vývoje hranice jihovýchodní Moravy. Beseda je přístupná široké veřejnosti," uvedl koordinátor oslav Petr Slinták s tím, že po pátečním odhalení památníku se od 15 hodin bude konat kulturní program v Dolním Němčí u tamního lidového muzea.

Související

Výročí bitvy na Luckém poli očima Pavla Bohuna

Památník s připomínkou bitvy na Luckém poli dokončil kameník z Vlčnova

 Před 900 lety tekla na Luckém poli krev Čechů, Moravanů a Uhrů