„Letos budou obce soutěžit podle upravených podmínek, na kterých se shodli zástupci všech vyhlašovatelů, tedy Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Dvořáčková. Podmínky soutěže podle ní stvrdili předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák a ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

„Soutěže se mohou zúčastnit obce a města vesnického charakteru, s maximálním počtem obyvatel 6 300, a ty, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument, zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu,“ upřesnila Miroslava Tichá, tajemnice soutěže z Odboru rozvoje a strategie regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj, které je jedním ze čtyř vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku.

„Do soutěže Vesnice roku se letos přihlásíme už posedmé. V předcházejících šesti ročnících získala naše obec dvě stuhy. Bílou za činnost mládeže, modrou za společenský život v obci,“ nechal se slyšet starosta Babic Miroslav Maňásek. Co se mnozí lidé mylně domnívají je to, že se v rámci soutěže Vesnice roku hodnotí krása obcí.

„Nejde ale o žádnou Miss vesnic roku. Hodnotí se společenský život v obcích, aktivity občanů, koncepční dokumenty, péče o stavební fond a obraz vesnice, péče o zeleň a krajinu, ale také úprava veřejných prostranství v obcích,“ přiblížil hodnocení soutěže Miroslav Kovářík, starosta Modré a řídící pracovník tamní Školy obnovy venkova, která byla spolupořadatelem semináře.

Neskrýval radost z toho, že v posledních letech se do soutěže Vesnice roku přihlašuje na 350 obcí z Česka, zatímco na Slovensku je to jen pětadvacet vesnic. Od vzniku Zlínského kraje získala zlatou stuhu a první místo v soutěži Vesnice roku Nivnice. Za rozvoj ve všech oblastech života, od budování infrastruktury až po udržování tradic se Nivnici této pocty dostalo v 2003.

Zlatá stuha v prestižní soutěži Vesnice roku 2005 Zlínského kraje zamířila na Modrou. Ta získala zlatou stuhu ve zmíněné soutěži už v roce 1995, kdy byla ještě soutěž hodnocena regionálně. V roce 1996 do obce putovala zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a v roce 1998 a 2002 bílá stuha za práci s mládeží.

Vesnicí roku Zlínského kraje se v roce 2007 stala Suchá Loz. Uspěla v konkurenci dalších osmnácti obcí. Suchá Loz obsadila v témže roce třetí příčku v celorepublikovém hodnocení soutěže Vesnice roku. Byla tak současně i jedinou oceněnou obcí z celé Moravy.