„Globalistická kabala chce monopolizovat zdravotnické systémy po celém světě a tajný útok již probíhá ve formě mezinárodní pandemické smlouvy navržené Světovou zdravotnickou organizací. Smlouva je přímou hrozbou pro suverenitu národů a podkopala by demokracii ve všech členských zemích. Smlouva by nejen zmocnila WHO k tomu, aby nařídila očkování proti covidu a očkovací pasy po celém světě, ale mohla by také rozšířit pravomoc WHO diktovat všechny zdravotní politiky po celém světě.“

To se píše v jednom z mnoha dezinformačních textů na téma tzv. pandemické smlouvy, jež se v současnosti hojně šíří v dezinformačních skupinách na sociálních sítích a v dezinformačních médiích.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v minulosti na Facebooku šířila dezinformaci o tom, že vakcíny proti covidu zabily víc lidí než covid:

Dezinformátoři také zdůrazňují, že čas „vyjádřit se, že to nebudeme akceptovat“ máme prý jen do 1. prosince, jinak že bude pozdě; pandemická smlouva pak prý bude v příštím roce schválena a všechny hrozby se vyplní.

„Proč média nezajímá ta naprosto skandální Pandemická smlouva s WHO, respektive loutkou BigPharma, bohatě sponzorovanou Gatesem, která de facto zavádí medicínskou diktaturu ve všech zemích, které jsou členy WHO? Proč média neinformují, že do 1. prosince 2023 lze podat námitky?" dotazoval se na sociální síti X (dříve Twitter) účet Marty H.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in „Máme možnost se do 1. prosince vyjádřit, že poslední novelu mezinárodních zdravotních pravidel WHO, schválenou v květnu, nebudeme akceptovat. Tahle novela posiluje pravomoci WHO, umožňuje větší podíl soukromých financí (samozřejmě největším přispěvatelem je Nadace Billa a Melindy Gatesových) a celou řadu dalších věcí, ale nejpodstatnější je pandemická smlouva. Ta má být schválena na přelomu května a června příštího roku. Nikdo neví, jaká bude její konečná podoba, ale zcela jistě bude zásadně posilovat pravomoci WHO během pandemií. WHO bude oprávněna nařídit 194 členským státům věci jako povinné nošení roušek, povinné očkování, lockdowny a podobně. Protesty budou zbytečné, vše se bude rozhodovat za zavřenými dveřmi v Ženevě,“ prohlásil v jednom ze svých posledních pravidelných facebookových videí další dezinformátor Jindřich Rajchl, předseda mimoparlamentní strany PRO.

Jenže realita vypadá o dost jinak, než jak ji tito lidé prezentují.

Jak smlouva vypadá a co skutečně obsahuje?

Jak informuje tým pro ověřování faktů německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle, Světová zdravotnická organizace v současnosti skutečně připravuje mezinárodní dohodu o připravenosti na pandemii, jejímž cílem má být zajistit spravedlivější rozdělení zdravotnických zdrojů mezi bohaté a chudé země a zlepšit vzájemné sdílení dat mezi národy.

Benefity očkování nadále vysoce převyšují případné negativní účinky, navzdory tvrzení dezinformátorů:

V letošním roce byl představen její nultý návrh, ten konečný by měl být předložen na 77. světovém zdravotnickém shromáždění, jež se má konat ve dnech 27. května až 1. června 2024 v Ženevě.

Původní návrh této smlouvy si lze přečíst zde, její český překlad sestavený za pomoci překladače na stránkách elektronického časopisu Osel.cz (Objective Source E-Learning), zabývajícího se popularizací vědy a výzkumu.

Dohoda suverenitu nenarušuje

Není přitom pravda, že by WHO smlouvou narušovala suverenitu jednotlivých států. „Dohoda o připravenosti na pandemii je vyjednávána mezi 194 členskými státy Světové zdravotnické organizace, ale samotná WHO nemůže určovat obsah ujednání. Návrh textu pečlivě zdůrazňuje suverenitu národů,“ uvedla Deutsche Welle.

Podle vyjádření německého federálního ministerstva zdravotnictví pro tuto stanici ratifikují konečná dohodnutá nařízení suverénní státy, aby tato nařízení nabyla vnitrostátní právní účinnosti.

„Pandemická smlouva bude sjednána postupem podle platných právních předpisů, který zahrnuje celou řadu pojistek, včetně posouzení jejího souladu s ústavním pořádkem a právy a svobodami v něm zakotvenými,“ uvedla už před časem na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky také ředitelka kanceláře českého ministra zdravotnictví Daniela Kobilková.

Také herec a režisér Jiří Strach se před nedávnem stal obětí dezinformátorů:

Totéž potvrzují i právníci, které novináři oslovili: „V současném návrhu smlouvy nebo dohody o připravenosti na pandemii je princip zdůrazňující, že státy si v prevenci, připravenosti a reakci na pandemii zachovávají suverenitu,“ uvedl například Pedro Villarreal z Institutu Maxe Plancka, odborník na veřejné a mezinárodní právo se specializací na globální zdraví a současně výzkumník v Německém ústavu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti.

Že by smlouva znamenala zásah do suverenity jednotlivých států, odmítla na stránkách prestižního vědeckého časopisu Lancet také šestice současných nebo bývalých členů kanceláře Mezivládního vyjednávacího orgánu WHO. „Suverenita je v navrhovaném textu jednou z klíčových hlavních zásad. To znamená, že členské státy WHO mají v souladu s Chartou OSN a obecnými zásadami mezinárodního práva svrchované právo přijímat a provádět právní předpisy v souladu se svou zdravotní politikou,“ uvedli tito autoři v článku nazvaném Pandemická dohoda WHO: plné dodržování principu suverenity.

K očkování WHO nutit nemůže

Ani tvrzení, že přijetím pandemické smlouvy získá WHO možnost nařizovat povinné očkování nebo jiné podobné procedury, není podle Deutsche Welle pravdivé.

„Návrh smlouvy WHO o připravenosti na pandemii nezmiňuje žádný možný mandát pro očkování. Místo toho se zaměřuje na spravedlivější distribuci vakcín a léků mezi chudšími a bohatšími zeměmi. Během pandemie COVID-19 to byla rozhodující překážka: Zatímco bohatší země byly schopny získat vakcíny mnohem rychleji, na méně bohaté země, globálně převážně jižní, se nedostalo,“ upozornila Deutsche Welle.

Internetem se šířila také lež, že nová varianta covidu je nakažlivější pro očkované než pro neočkované:

„Pravomoci WHO jsou vymezeny v právně závazné mezinárodní ústavě, která omezuje její kompetence na provádění mezinárodní zdravotnické činnosti. WHO nemá jurisdikci nad národní zdravotnickou činností. Generální ředitel ani zaměstnanci WHO nemohou vynucovat rozhodnutí, jakými jsou zavádění lockdownů, nařizování očkování nebo příkazy k otevření či uzavření hranic. Taková rozhodnutí zůstávají ve svrchované kompetenci každé země,“ vysvětlil také už zmiňovaný text šestice odborníků publikovaný v Lancetu. Tento text také poukazuje na to, že WHO povinné očkování nikdy neprosazovala.

Podle Villarreala by požadavek na globální povinné očkování neobstál ani právně, ani prakticky.

O 1. prosinec vůbec nejde

Tvrzení, že státy se musí ke smlouvě vyjádřit nejpozději do 1. prosince, odmítla veřejně ministryně zdravotnictví Malajsie Zaliha Mustafová.

„Malajská vláda nebude o svém postoji k novému nástroji WHO (pandemické smlouvě, pozn. red.) a dodatkům k mezinárodním zdravotním pravidlům rozhodovat před 1. prosincem, nebude je zamítat ani ratifikovat,“ prohlásila podle New Straites Times ministryně.

| Video: Youtube

Dodala, že jednání stále probíhají a budou pokračovat až do dubna příštího roku. „Chtěla bych zdůraznit, že naše jednání s Mezivládním vyjednávacím orgánem WHO jsou v přípravných fázích a nic není dohodnuto, dokud nebude dohodnuto vše,“ uvedla ministryně s tím, že v pořadí šesté setkání se uskuteční 7. a 8. prosince (tedy týden po termínu, který dezinformátoři označují za konečný).

Mustafová také řekla, že postoj její země k této otázce je jednoznačný. „Zaprvé, suverenita a autonomie země nemůže být narušena žádnou stranou. Jakékoli uzákonění mezinárodního práva nesmí být v rozporu s federální ústavou, národní suverenitou nebo autoritou malajských vládců a nesmí porušovat základní práva občanů. Zadruhé, Malajsie hájí principy spravedlnosti a solidarity v globální zdravotnické správě a věří, že je důležité, aby rozvinuté země se svými zdroji pomáhaly rozvojovým. Rozdělování zdrojů musí být spravedlivé. Zatřetí, účast Malajsie na těchto jednáních je řízena cílem vybudovat silnější a udržitelnější systém zdravotní péče,“ zakončila ministryně.