Univerzita Karlova pořádá ve středu velkou konferenci „Rok s covidem. A jak dál?“. Co je zásadní pro překonání covidové pandemie?
Na prvním místě je to dodržování hygienických pravidel. Ale i při jejich dodržování je třeba používat zdravý rozum, to znamená například neomezovat sportování v malých skupinách nebo nenařizovat nošení roušek v pustém lese.

Lék remdesivir
Boj s covidem v českých nemocnicích: Jaké léky zachraňují životy pacientů

Existují cesty, které nás mohou dostat ze současné situace?
Ano, jsou to vakcíny, které se podařilo vytvořit v krátké době necelého roku. Ty umožní významný návrat k normálnímu životu. Je to obrovský úspěch vědy, hlavně biologie a medicíny. Proto je třeba soustředit úsilí, abyv co nejkratším čase byl dostatek vakcín, aby očkování mohli provádět i praktičtí lékaři, aby fungovala očkovací centra, aby dvě třetiny až tři čtvrtiny populace byly co nejdříve proočkovány.

A až se do toho normálu vrátíme, je něco, co bychom si mohli z toho roku s covidem odnést dobrého?
Myslím, že inspirativní byla vlna solidarity, pomoci a dobrovolnictví. Měli bychom také pokračovat v podpoře seniorů, kteří byli koronavirem nejvíc zasaženi a kde se také projevila vlna empatie, a bylo by dobré, kdyby pokračovala i v dalších letech. V oblasti vzdělávání jsou to distanční nástroje, ať už pro výuku, či pro komunikaci mezi vyučujícími a žáky. Zároveň se ale ukázaly limity této výuky, kdy vyučující a studenti trpí nulovým osobním kontaktem.

Proč, když se řeší na vládní úrovni otevírání škol, to vypadá, jako by se vysoké školy nikdy otevírat nemusely?
Je to samozřejmě smutné. Je tu přitom třeba příklad Francie, kde jsou restaurace mnoho měsíců zavřené, ale vysoké školy fungují a výuka probíhá, byť za přísných hygienických opatření. Já sám jsem na toto téma mluvils panem ministrem a dalšími představiteli státu. Žádáme, aby se otevřela alespoň praktická výuka. Řada studentů se nyní nemůže naučit nutné dovednosti, například v laboratořích. A trvá to již rok a půl.

Lék remdesivir
Boj s covidem v českých nemocnicích: Jaké léky zachraňují životy pacientů

Z jakého důvodu se učitelé očkují přednostně, ale už ne vysokoškolští pedagogové a profesoři.
O tom jsme také jednali a poslali jsme ministerstvu školství seznamy vysokoškolských učitelů 55 plus. Ministr Robert Plaga mi slíbil, že očkování vysokoškolských pedagogů projedná s resortem zdravotnictví.

Jak po covidu?
Univerzita Karlova připravila diskusní on-line konferenci Rok s covidem. A jak dál? na středu 24. března 2021 od 9 do 16 hodin. Diskutovat budou vědci, experti, ministři. Přihlásit se ke sledování konference je možné na www.ceskoajakdal.cz