Od svého založení ve školním roce 1992/1993, kdy ve dvou prvních ročnících čtyřletého studia začalo ve škole studovat šedesát studentů, doznala škola do současnosti podstatných změn – a to nejen v počtu studentů, kterých zde dnes mají více než 700 ve 24 třídách osmiletého a čtyřletého studia.

Vedle gymnázia GJŠ Zlín podle názvu i dobré tradice Jazykové školy nabízí také odpolední kurzy s možnosti složit mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Střední škola technická ve Znojmě si prostřednictvím dotace z fondů EU pořídila nové soustruhy, CNC stroje, virtuální svářecí simulátor či software
VIDEO: Nové vybavení i prostory. Střední škola ve Znojmě prošla modernizací

Proto si veřejnost často školu spojuje se zaměřením na jazyky. GJŠ má však mnohem širší záběr a věnuje se ještě dalším oborům. Jedním z nich jsou přírodní vědy. „V letech 2013–2019 jsme vybudovali moderní pracoviště pro chemii, biologii, fyziku a geografii, kde studenti pracují ve špičkově vybavených laboratořích a odborných učebnách. Zejména našim nejmladším studentům je věnováno Environmentální pracoviště v přízemí budovy a Arboretum regionální flóry na školní zahradě,“ řekla ředitelka gymnázia Alena Štachová.

Fondy EU pomáhají českým školámFondy EU pomáhají českým školámZdroj: MMR

Jedním z kroků modernizace školy bylo právě vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy. Na konci projektu začalo studentům sloužit celé jedno patro v novém. Učebny, laboratoře, konferenční sál a mnoho dalšího. „V novém patře má zázemí také školní televize a máme zde i gymnastický sál, který je využíván pro tělesnou výchovu. A rovněž místnost, která slouží pro práci s roboty, které studenti mohou programovat. Školu to zase posunulo někam jinam. Myslím, že to patro se povedlo díky velké dotaci z EU. Kdo tam přijde, je vždycky nadšený. Zatím se nám to pořád daří udržovat ve skvělém stavu, i když už nám slouží třetím rokem, tak stále vypadá jako nové,“ podotkla Štachová.

„V novém patře má zázemí také školní televize. A rovněž místnost, která slouží pro práci s roboty. Školu to posunulo někam jinam.“

K dlouhodobému zaměření školy patří rovněž podpora technického vzdělávání. Vzhledem k tomu, že úlohou gymnázií je především příprava studentů pro vysokoškolské studium, jde o tři oblasti: informatiku, počítačovou grafiku a robotiku.

Ke Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně patří neodmyslitelně sport, a to od roku 1999, kdy zde otevřeli první sportovní třídu, a stali se jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. Studenti v této třídě musí projít talentovými zkouškami a kromě plnohodnotné výuky se věnují kmenovým sportům, což zde jsou atletika, basketbal, volejbal, házená a plavání, na vrcholové úrovni. Na škole tak studují mistři ČR i Evropy, členové reprezentace či olympionici.

Výtvarná výchova ve francouzštině 

Nezapomínají zde ani na studenty umělecky a humanitně zaměřené. Kromě volby estetické výchovy podle vlastního zájmu – tedy hudební nebo výtvarná výchova – nabízejí od tercie variantu výtvarné výchovy ve francouzském jazyce. Z obou předmětů je možné maturovat.

Projekty v číslechProjekty v číslechZdroj: MMR

„Dnes jsme sice třetím největším gymnáziem ve Zlínském kraji, což nám umožňuje nabídnout našim studentům opravdu velké možnosti výběru studijních programů podle individuálního zaměření, ale stále se snažíme o udržování přívětivé a osobní atmosféry, která pro nás byla vždy jedním z významných cílů. Důležité pro školu je, že veřejnost už nás začíná vnímat jinak než jen jako jazykové gymnázium. My jsme se dostali do stavu, kdy je jasné, že podporujeme výuku cizích jazyků, protože to je důležité a nutné, ale podporujeme i přírodní vědy. A to se také projevuje na tom, kam se hlásí naši absolventi. Už to nejsou jen humanitní obory, jsou tam i medicína, farmacie, technické i ekonomické obory. Spektrum se rozšířilo,“ uvedla Štachová.

Třináct nových inkubátorů nyní slouží díky dotaci z fondů EU dětem
VIDEO: Vybavení obnovili po dvaceti letech. Olomoucké fakultce pomohly dotace EU

„Dětem vždy říkám, že je sice fajn studovat třeba základy společenských věd, ale také musejí přemýšlet nad tím, jaké budou mít v budoucnu uplatnění. Když někdo vystuduje IT nebo učitelství, má zajištěno, že ho někam vezmou. I tohle je potřeba vnímat. Celkem se nám daří, máme velký zájem o studium u nás. Nemusíme dělat druhé kolo přijímacího řízení. Patříme k těm, o které je několikanásobně vyšší zájem,“ uzavřela. 

Alena Štachová: Podmínky pro výuku se velmi zlepšily 

/ROZHOVOR/ Od roku 2019 využívají studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně prostory v modernizovaném třetím patře budovy. To bylo upraveno za pomoci evropské dotace. Předmětem projektu byla modernizace a pořízenívybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Součástí změn jsou také úpravy veřejného prostranství školy. Nejen o tom jsme hovořili s ředitelkou gymnázia Alenou Štachovou.

Alena Štachová, ředitelka gymnáziaZdroj: se svolením GJŠ ZlínVybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy. Co si pod tím lze představit?
Měli jsme dlouho vizi, co bychom s tím volným patrem chtěli udělat. A díky projektu z IROPu se to podařilo.

V budově naší školy dříve sídlila ještě Střední průmyslová škola kožařská, která se v roce 2012 přestěhovala. Nám zůstalo celé jedno patro prázdné. A dlouhou dobu jsme uvažovali, co s ním. Bylo nám jasné, že kdyby to měl financovat jen Zlínský kraj, tak by to byla hodně velká částka. Veřejnost si nás často spojuje jen s jazykovým vzděláním, které samozřejmě podporujeme, ale chceme podporovat i přírodní a technické vědy. V patře jsme chtěli vytvořit nové prostory pro fyziku a biologii, protože ty byly v nevyhovujících prostorách.

Dalším cílem bylo zřídit shromažďovací sál, ve kterém bychom mohli pro studenty pořádat nejrůznější akce, třeba naučné přednášky.

Pak se objevila možnost tyto záměry financovat z evropských prostředků. Podařilo se nám dát vizi na papír a kraj náš projekt schválil. Byl tak zhruba mezi třiceti, které podpořili. Takže jsme ho mohli začít uskutečňovat.

Rekonstruované prostory jsou moc krásné. Zlepšily se díky tomu podmínky pro výuku?
Podmínky se tím zlepšily velmi. V roce 2013 jsme, z jiného evropského projektu, zrekonstruovali laboratoř chemie. A poté se výrazně zvýšil zájem žáků o studium chemie nebo počet těch, kteří si jako volitelný předmět vybrali ve vyšším ročníku chemický seminář. Takže jsme měli zkušenost, že i nové prostory, ale samozřejmě to není jen o nich, dokážou děti podpořit v zájmu o daný obor. Proto jsme takto chtěli podnítit také zájem o fyziku a biologii, neboť ty patří k méně oblíbeným předmětům na našich středních školách. Nyní máme nové učebny a laboratoře a zájem studentů o fyziku a biologii se postupně zvedá.

„V roce 2013 jsme, z jiného evropského projektu, zrekonstruovali laboratoř chemie. A poté se o výrazně zvýšil zájem žáků o studium chemie.“

Podstatná pro vaši školu je výuka jazyků. I ta se mohla zlepšit s vybudováním jazykového centra?
Ano. To pro nás také bylo důležité. V sále, který máme, je možnost pořádat i videokonference, což využíváme při spolupráci se zahraničními partnery. Kromě toho jsme to používali v době koronavirové. Vytížení nového patra je velké. V rámci projektu jsme museli mít navázána partnerství se středními a vysokými školami. To pro nás nebyl problém, protože to už jsme měli. Jsme fakultní škola Masarykovy univerzity a fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Ještě jsme fakultní škola Fakulty managementu zlínské univerzity a úzce spolupracujeme i s technologickou fakultou zlínské univerzity.

Konferenční sál využíváme hodně na nejrůznější setkání s významnými osobnostmi nebo na vzdělávací programy, jezdí k nám odborníci ze zmíněných fakult. Máme zde opravdu hodně akcí. Děláme Dny vědy a techniky pro děti z partnerských základních škol. Pak třeba Evropský den jazyků, rovněž pro partnerské školy. Pro naše žáky pak partnerské univerzity pořádají road show – jde o přednášky z chemie, fyziky, biologie, zeměpisu a matematiky. Jedná se o série přednášek, které jsou populárně vědecké, aby to studenty zaujalo. Takový větší prostor škole strašně chyběl, proto jsme rádi, že ho máme.

Perinatologické centrum plzeňské fakultní nemocnice patří mezi špičková zařízení v České republice. Díky přístrojům a samozřejmě i personálu
VIDEO: V Plzni zkvalitnili péči o matky i děti. Pomohla dotace EU

Úprav se dočkalo také vnější prostranství školy…
Ano. Venkovní zahrada byla zrekonstruovaná hned ze dvou projektů. Vznikla venkovní učebna a současně se nám podařilo vybudovat dvě učebny pro environmentální výchovu. Ty jsou určeny pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Zahrada je nyní upravená, jsou tam záhony, hmyzí hotely, meteorologická stanice a další věci. Také slouží jako venkovní učebna.

Bylo by možné rekonstrukci celého patra udělat bez pomoci z evropských fondů?
Celkem jsme na projekt vynaložili osmnáct milionů korun. Dostali jsme čtrnáct milionů z evropských fondu, zbytek nám doplatil kraj a něco málo jsme měli my z našeho fondu investic. Jak už jsem zmínila, bez peněz z IROP by to tak jednoduché nebylo.

Kde fondy EU pomáhajíKde fondy EU pomáhajíZdroj: MMR