„Tak velkou sumu peněz neukradla z městské kasy, ale postupně je z rozpočtu odpouštěla v podobě plateb za nevýhodné výkupy pozemků. Vše začalo na podzim roku 1998, kdy se Město Uherské Hradiště usneslo na výkupu pozemků v katastru Kunovic. Pozemky bylo potřeba vykoupit pro prodloužení ulice Průmyslové a napojení na obchvat,“ vysvětlil hradišťský policejní mluvčí Aleš Mergental V městském usnesení byla také stanovena maximální výše, za kterou se pozemky budou vykupovat. Celý odkup pozemků od jednotlivých vlastníků dostala na starost žena pracující na příslušném odboru, která byla se situací plánovaných odkupů detailně seznámena.

První nevýhodnou smlouvu připravila hned po začátku roku 1999. Sto korun za metr čtvereční, což měla být maximální výše, překročila téměř o polovinu, o čtyřicet osm korun. Ve smlouvě město odkupovalo pozemek sedmi a půl tisíc metrů čtverečních, a tak vznikla škoda přes tři sta padesát tisíc korun. První smlouva jí prošla bez problémů, a tak pokračovala postupně dalšími nevýhodnými odkupy.

V usnesení města byly pozemky rozdělena na dva typy – bez břemene a s břemenem, které představují inženýrské sítě vedoucí přes pozemek. Úřednice měla výkupy připravovat co nejhospodárněji a nejvýhodněji pro Uherské Hradiště. „Toto porušení se týkalo pozemků zatížených věcným břemenem a to inženýrskými sítěmi. Tyto byly neoprávněně vykupovány za cenu pozemku nezabřemeněných,“ vysvětlil starosta Uherského Hradiště Libor Karásek.

Na nesrovnalost přišli pracovníci radnice vlastním přičiněním. „Po zjištění těchto skutečností jsem požádal o stanovisko právní odbor městského úřadu a zadal forenzní audit u renomované společnosti mající k tomu oprávnění. Z výsledků vyplynulo, že škoda vznikla nedodržením cenového limitu pro zabřemeněné pozemky,“ dodal starosta.

Úřednice uskutečnila svou poslední nevýhodnou smlouvu na jaře 2006. Za sedm let nevýhodného odkupování pozemků uzavřela šestnáct smluv, ve kterých město odkoupilo přes 66 000 metrů čtverečních, za které zaplatilo o 3 584 000 korun navíc. Úřednice tak nerespektovala usnesení města a vědomě nevýhodně odkupovala pozemky od soukromých vlastníků, čímž porušila svou povinnost účelně hospodařit se svěřeným majetkem, přičemž zneužila svého postavení. Svým jednáním napomohla k obohacení spekulantům s pozemky.

„V těchto dnech uherskohradišťští kriminalisté po detailním a dlouhém vyšetřování obvinili ženu ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku, za což jí ze zákona hrozí až deset let vězení. Obviněná žena je nyní bez zaměstnání a je stíhána na svobodě,“ dodal policejní mluvčí Mergental. V rámci vyšetřování byl kriminalisty zajištěn nemovitý majetek ve spoluvlastnictví obviněné pro další účely trestního řízení. V kuloárech se spekuluje, zda mohly být podivné machinace s pozemky pro obviněnou ženu výhodné. „Je možné, že na tom finančně profitovala. Ale zatím se o tom jen spekuluje. Na jaký zisk si případně mohla přijít, nevím,“ tvrdí zdroj z radnice, který si nepřál zveřejnit své jméno.