S ohledem na nebezpečnost tohoto typu trestné činnosti, její rozsah a známý tvrdý postoj justice v asijských zemích k pašování psychotropních látek, se však podle něj nejeví uložený trest jako přísný.

„Nicméně konkrétně k výši trestu je obtížné se vyjádřit, neznáme všechny okolnosti případu, přičemž je zřejmé, ze obviněná je osobou netrestanou a byla zřejmě až na konci řetězce. Pokud mi je dále známo, tak s Pákistánem nemáme vzájemnou dohodu o vydáváni vězňů, tedy případné vydaní je otázkou diplomatického vyjednání a to až bude případný trest pravomocný,“ myslí si Roman Kafka.

Pokud by se vytýkaného jednání dopustila osoba v ČR, byla by podle slov kroměřížského soudce ohrožena přinejmenším trestní sazbou ve výměře 8-12 let.

„Tedy i z tohoto pohledu lze říci, ze uložený trest za takové obdobné jednání by reálně hrozil i v České republice,“ poznamenal Roman Kafka.