Navrhovatelé řízení – firmy ATP Dukla a Stream Build, totiž nezaplatili zálohy na náklady insolvenčního řízení, jak jim soud nařídil.
„Soud vyzval usnesením ze dne 16. listopadu 2010 oba navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení nabylo právní moci, leč záloha nebyla ve lhůtě zaplacena,“ odůvodnila soudkyně Jana Hrstková, proč řízení usnesením z 22. prosince 2010 zastavila.

Do insolvence se firma RI Okna dostala loni v srpnu poté, co měla dlužit více než šest milionů korun.

Na začátku všeho byla stavba nového areálu firmy u Bzence. Jako subdodavatel se na ní podílela firma Ha-Konstrukt–CZ. Nedostala ale zaplaceno za stavební materiál. Podala žalobu a soud rozhodl, že se dočasně stává vlastníkem rozestavěného objektu. Pohledávku od Ha–Konstrukt–CZ měla odkoupit firma ATP Dukla. Faktura k tomuto obchodu je uváděna v návrhu insolvenčního řízení jako hlavní důkaz.
„Žádnou takovou fakturu jsme nevystavovali, je to falzifikát,“ vyjádřil se už dříve jednatel Ha–Konstruktu Ladislav Havelka. Tato firma pak o dluhu jednala s RI Okna.

Podle místopředsedy představenstva RI Okna Romana Kozumplíka je celá kauza vyvolána uměle, k zahájení řízení totiž stačí jen splnění formálních náležitostí, a může to být způsob, jak někoho očernit.

(já, šmý)