O dalších trestech v podobě snížení platu či dokonce odvolání z funkce se bude jednat v příštích měsících.

„Nejvyšší správní soud rozhodl zatím udělit důtku pouze v jednom případě. O dalších třech kárných návrzích bude teprve jednat, a to na konci ledna, na konci února a v půli března,“ upřesnila mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Podle dostupných informací měl soud v Uherském Hradišti do roku 2014 vůbec nejhorší výsledky na jižní Moravě.

Tam údajně několik let po sobě dominoval v žebříčcích nejpomalejších trestních řízení, ale i ve vyřizování civilních věcí. Podání hned tří kárných žalob, kdy dvě navrhují snížení platu a jedna dokonce odvolání z funkce, je podle advokáta Davida Zahumenského, který se specializuje na práci soudů, výjimečnou situací. „Za deset let padlo 240 kárných žalob, přičemž máme okolo tří tisíc soudců. Jen menší část z nich navíc byla stíhána za průtahy,“ poznamenal David Zahumenský.

Stejně tak je podle něj neobvyklý trest odvolání z funkce, který hrozí v souvislosti s průtahy jednomu z hradišťských soudců. „Dost často lze vidět důtky či snižování platu po určitou dobu. K návrhu na odvolání však dochází většinou tehdy, pokud zjištěné nedostatky měly velký dopad na život lidí. V roce 2016 proto byl za průtahy odvolán také Jan Bobek ze Zlína,“ objasnil David Zahumenský.

Optimistický vzhledem k budoucnosti Okresního soudu v Uherském Hradišti byl naopak jeho mluvčí Michal Tománek. „Od roku 2014 se délka jednotlivých řízení podstatně snížila a zdejší soud se ve všech ohledech pohybuje mezi krajským průměrem. Přispívá k tomu ale například i ten fakt, že máme naplněné stavy na všech pozicích,“ konstatoval Michal Tománek.

Jeho slova navíc pomocí čísel podpořil i David Zahumenský. „Celorepublikově se pohybuje délka například civilního řízení v roce 2017 na 277 dnech. Na jižní Moravě byl v tomtéž roce hradišťský soud na sedmém nejlepším místě ze čtrnácti soudů s průměrnou délkou 279 dnů,“ popsal zlepšenou činnost soudu.

Po rezignaci Hany Kurfiřtové má však nový předseda Okresního soudu v Uherském Hradišti Tomáš Gargulák stále co dohánět. „Na rok 2019 bychom chtěli snížit počet starších nedodělků na civilním úseku, stabilizovat situaci na trestním úseku a obecně zefektivnit práci všech složek soudu i s vědomím, že se jedná o službu veřejnosti,“ dodal Michal Tománek.