„Z toho rozhodnutí mám pochopitelně radost. Pokud někdo něco ukradne, tak ať to vrátí ten, kdo tak učinil, ale ne my. Jsem přesvědčená, že v tomto výjimečném případě je právo na naší straně,“ řekla Slováckému deníku starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Rozhodnutí soudu ještě nenabylo právní moci, míč je momentálně na straně Arcibiskupství olomouckého, kterému běží zákonná lhůta pro odvolání.

„V současné době zvažujeme možnosti, jak na rozhodnutí soudu zareagovat,“ uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Kunovické straně není celé řízení vůbec příjemné a do poslední chvíle se mu snažila předejít.

K soudu nebyl žádný důvod

Město proto ještě před zahájením soudního řízení seznámilo zástupce arcibiskupství se všemi dostupnými skutečnostmi a v dobré víře věřilo, že k soudnímu sporu nedojde.

„Podle nás k němu není žádný důvod. Ostatně právě pro podobné případy byla podle mého názoru určena finanční část církevních restitucí,“ poznamenala Ivana Majíčková.

Římskokatolická farnost se podle ní paradoxně domáhala o vrácení pozemků nikoliv jí samotné, ale České republice.

„Když stát pozemky kdysi církvi odebral, ať se s církví vyrovná,“ míní starostka.

Město se u soudu hájilo tím, že pozemky nepřešly ze státu na obec Kunovice, ale že je Kunovice získaly 31. 12. 1990 na základě delimitace od města Uherské Hradiště, poté, kdy se po svém osamostatnění staly 24. 11. 1990 samostatným právním subjektem.

Pozemky chtělo město využít k dalšímu rozvoji

Sedmatřicet pozemků o celkové výměře 13 hektarů bylo zapsáno do majetku města v letech 1994 a 1996.

Po další dvě desetiletí nebylo vlastnictví pozemků nikým zpochybněno. Až teď.

„Pozemky jsme chtěli využít k vlastnímu hospodaření tam, kde je to možné, a v ostatních případech odblokováním majetku uvolnit městu ruce k dalšímu rozvoji,“ uvedl Jiří Gračka, podle kterého na hradišťském okrese vede Arcibiskupství olomoucké ještě soudní spor tohoto druhu s městem Uherský Brod.

Kunovičtí jsou z celé události rozmrzelí i z toho důvodu, že mezi městem a církví tam vždy panovaly vřelé vztahy.

Při nedávných Svatováclavských hodech oslavila tamní farnost 500. výročí postavení kostela v Kunovicích.

Podle starostky s farností město velmi dobře spolupracuje a každoročně přispívá nemalou částkou na opravy kostela sv. Petra a Pavla.

„Přiznám se, že celá věc mezi nás a město trošku vráží klín a narušila ideální vztahy. Přál bych si, aby k tomu vůbec nedošlo, snad už to bude brzy za námi a všechno bude jako dřív,“ nechal se slyšet kunovický farář P. Jaroslav Polách.