Přes její odsouzení a vrácení větší části zpronevěřených peněz však neměly dosud Polešovice jisté, zdali se jim vrátí také zbývající částka 124 tisíc korun. Okresní soud v Uherském Hradišti však nedávno obci přisoudil i zbytek dlužné částky.

„Částku ve výši 870 tisíc korun žalovaná uhradila ještě před podáním žaloby a dlužila pouze výše uvedenou částku. Soud rozhodl o civilním nároku žalobce na základě jeho tvrzení a provedených důkazů, když žalovaná byla po celou dobu řízení procesně pasivní, nijak neodporovala tvrzením žalobce, ani nesporovala důkazy předložené žalobcem,“ popsal průběh procesu tiskový mluvčí Okresního soudu v Uherském Hradišti Michal Tománek.

Polešovicím se tak mohou vrátit všechny finanční prostředky, které v minulosti Helena Žádníková použila pro své osobní potřeby.

„S rozhodnutím jsme spokojeni. Jedná se vesměs o celkovou sumu, které nám tehdy chyběly v pokladně školky. Pokud se splatí, obci nakonec nevznikne téměř žádná škoda,“ pochvaloval si verdikt okresního soudu starosta Polešovic Michal Zapletal.

Proti povinnosti uhradit městysi Polešovice částku 124 tisíc korun se může Helena Žádníková ještě odvolat. Přesto se jedná o signál, který obci dává velkou naději ve splacení škody způsobené bývalou ředitelkou.

„Mám za to, že pracuje někde v Praze, takže by se jí po pravomocném rozsudku ztrhávala určitá část platu. Splátky tak budou rozloženy do delšího období, ale nakonec bychom měli vše dostat zpátky,“ dodal Michal Zapletal.

Do takzvaného splátkového kolotoče se dostala bývalá ředitelka mateřské školy v Polešovicích Helena Žádníková na sklonku roku 2015. Umořit některé z dluhů se nakonec rozhodla vypůjčením si peněz z pokladny školky, na což ale přišel prováděný audit. Helena Žádníková byla už v lednu roku 2016 odvolána a za zprovnevěru jí hrozilo od tří do deseti let.

O rok později soudy pravomocně rozhodly a uložily Heleně Žádníkové za zpronevěru dva roky podmíněně.