Podle soudu Tlusťák coby jednatel, člen představenstva nebo zmocněnec různých společností krátil daně v letech 2014 až 2018. Na svých závodních autech vozil reklamu jiných firem, za což obdržel finanční plnění. S tím spojenou daňovou povinnost společností, za které vystupoval, však kompenzoval fiktivními vstupy a fiktivními náklady, vyplývá z rozsudku. Šlo například o náhradní díly.

Protože chtěl závodit

Obžalovaný tvrdil, že vše dělal kvůli tomu, aby mohl nadále závodit, což bylo velice drahé.

"Samozřejmě bych požádal, co se týče trestu, aby byl pokud možno výchovný," řekl před vynesením rozsudku Tlusťák.

Vyhlášení rozsudku se však nezúčastnil.

Soud Tlusťákovi kromě trestu vězení uložil také peněžitý trest dva miliony korun a zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem na šest let. Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová mu navrhovala uložit úhrnný trest pět let vězení, dále trest propadnutí zajištěných nemovitostí, peněžitý trest 1,4 milionu korun a zákaz činnosti ve funkci statutárního orgánu v obchodních korporacích na pět let.

Obhajoba žádala pro Tlusťáka podmínku souběžně s vysokým peněžitým trestem, souhlasila i se zákazem činnosti v obchodních korporacích. Za nepřiměřeně přísné považovala navrhované propadnutí rodinného domu, v němž žije závodníkova rodina. K tomuto trestu však soud nepřistoupil.

Další kauza na obzoru

V souvislosti s daňovými úniky je Tlusťák, který se v roce 2010 stal vicemistrem Evropy v rallye, stíhaný ještě v jiné kauze. Ta se však zatím k soudu nedostala.