Lesní zákon totiž zakazuje kouřit, rozdělávat a udržovat oheň v lese a ve vzdálenosti menší než padesát metrů od lesa. A sankce za jeho porušení jsou vysoké.

„Upozorňujeme všechny, aby zvláště v tomto období dodržovali základní pravidla prevence vzniku požárů. V opačném případě budeme muset přikročit k sankcím,“ varoval náměstek primátorky města Zlína Hynek Steska.

Dodal, že v následujících dnech bude lesní porosty a jejich okolí kontrolovat městská policie i lesní stráže.

K tomuto kroku už přistoupili lesníci. „Naši pracovníci lesy neustále hlídají a napomínají nezodpovědné návštěvníky. Mimo to používáme ke kontrole i letadla,“ uvedl zástupce ředitele Krajského inspektorátu Lesy České republiky František Skoupilík.

Hlídání lesů už zintenzivnili i městští strážníci. „Provádíme je každým rokem, ale letos více než kdy jindy. Hlídky své síly zaměřují především o víkendech, kdy často lidé kempují a rozdělávají nelegální ohníčky,“ uvedl zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík.

Jedním z těch míst, kde v blízkosti lesa vzniklo hned několik nepovolených ohnišť, je lokalita Podlesí na zlínském sídlišti Jižní Svahy. „V minulosti se strážníci setkali s tím, že si tam lidé rozdělali oheň, který už pak neuhasili. Hlídky kolikrát musely oheň, který dosahoval i výšky půl druhého metru, samy hasit. Od té doby tam provádíme poměrně často kontroly a letos jsme zatím podobný případ nezaznamenali,“ konstatoval Janík.

Lesníci upozorňují, že každému, kdo poruší zákon, hrozí pokuta až patnáct tisíc korun.