„Celorepubliková akce HAD 2018 byla zaměřená na ochranu nezletilých a mladistvých osob před hazardem, alkoholismem a jinými toxikomániemi. Kromě policistů se výjezdu zúčastnili pracovníci České obchodní inspekce, hygieny, hasiči i zástupci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),“ informovala mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Kontrola v našem regionu se podle jejích slov uskutečnila ve 14 provozovnách a týkala se celkem 87 osob.

„Alkohol policisté zjistili u pěti mladistvých. Nejvyšší hodnotu naměřili u sedmnáctileté dívky, a to 1,11 promile alkoholu,“ dodala Milena Šabatová.

Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších.

Preventivní akce HAD se týká období od srpna do prosince letošního roku ve třech kontrolních kolech.

„Kontroly zaměřené na zákaz podávání alkoholu dětem jsou součástí každodenní práce Policie ČR. Tato forma kontrol je však výjimečná, neboť při nich dochází ke komplexní kontrolní činnosti zúčastněných institucí na území celé České republiky. Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta,“ vysvětluje první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Kontroly jsou zaměřené zejména na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku).