To je typická podoba současných pojistných podvodů, jež se podle pojišťoven v poslední době stává dokonce trendem. Jinak tomu údajně není ani ve Zlínském kraji a na Uherskohradišťsku. Ačkoliv policisté prozatím zvýšený počet oznámení nezaznamenali, samotné pojišťovny hlásí výrazný nárůst pojistných podvodů.

„V letošním roce šetříme zatím čtyři takové případy, na kterých stále pracujeme. Nejčastěji se jedná o podvody u pojistných událostí, jako je třeba úraz. Pachatel se nechá dodatečně pojistit a pak žádá plnění po své pojišťovně," vysvětlila tuto problematiku inspektorka uherskohradišťské policie Milena Šabatová.

Například Česká pojišťovna dokonce ve Zlínském kraji zaznamenala za první pololetí letošního roku oproti roku předchozímu, celorepublikově druhý nejvyšší, až osmačtyřiceti­procentní nárůst.

Ačkoliv podle jejích zástupců hlavní oblastí pro páchání pojistných podvodů bylo v minulých letech především pojištění motorových vozidel, nyní se podvody ve velké míře přesouvají do jiných oblastí.

„Roste například počet odhalených podvodů z životního a úrazového pojištění. Jedná se třeba o situace, kdy lidé účelově prodlužují dobu léčení," upřesnil Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny. A údaje potvrzuje i Kooperativa.

„Začínají se i v tomto regionu objevovat problematické případy, které se týkají rizikového životního pojištění," sdělil tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Podobný trend sledují i ve společnosti Generali.

„Zpravidla se jedná o fingované úrazy, záměrné uvádění nepravdivých informací o původu a rozsahu zranění, účelové prodlužování doby léčení či nedodržování léčebného režimu," vyjmenoval nejzásadnější oblasti tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka.

Lidé si podle něj často neuvědomují, že pojistná událost je považována za podvodnou i tehdy, když se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění.

„Klient nahlásí pojistnou událost, která se sice skutečně stala, současně ale hlásí škody, ke kterým vůbec nedošlo," vysvětluje v této souvislosti Jiří Cívka. A lidé se v této souvislosti pro peníze údajně nezastaví před ničím.

„Bohužel roste počet lidí, kteří jsou schopni si kvůli vyplacení pojistného způsobit vážná zranění. Celkem běžné jsou jednoduché zlomeniny například prstů, ale řešili jsme i případ, kdy si klient nechal rozdrtit několik prstů na noze," uvedl pro příklad Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního odboru v Kooperativě­.