„Ten v listopadu roku 2006 uzavřel se společností, která poskytuje úvěry, smlouvu o úvěru, jejímž předmětem bylo financování koupě osobního vozidla,“ nastínila uherskohradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková.

Z úvěru, který činí bezmála sto třicet šest tisíc korun, podvodník zaplatil pouze prvních šest splátek po pěti tisících osmi stech korunách. Jeho celkový dluh vůči společnosti tedy činí sto deset tisíc korun. Muž dále úvěr nesplácí a zakoupené vozidlo si ponechal.

Za trestný čin zpronevěry hrozí dlužníkovi až dvouletý pobyt za mřížemi.

Michael Lapčík