Přesto na jeden kalendářní den stále připadlo 4,9 skutku, za měsíc jich bylo spácháno 149.

Nejvyšší počet trestných činů spadá pod majetkovou trestnou činnost. Číslo 818 (v roce 2014 jich bylo 999) zahrnuje vloupání do obchodů (30), chat (25), rodinných domů (25), krádeže (kapesní 38, věcí z vozidel 85, jízdních kol 75), ale i 52 případů poškozování cizí věci a 21 případů zatajení věci a nálezu. To se nejčastěji jednalo o peněženky, platební karty a mobilní telefony," upřesnila Milena Šabatová.

Nárůst zaznamenali vyšetřovatelé, kteří šetřili 255 hospodářských trestných činů (v roce 2014 jich bylo 187). S objasněností se opět dostali za polovinu, když vyřešili 145 případů. Většinu těchto trestných činů tvořily opět podvody (2015 – 66, 2014 – 41), úvěrové podvody (2015 – 33, 2014 – 22), zpronevěry (2015 – 26, 2014 – 19), neoprávněné opatření platebního prostředku (2015 – 57, 2014 – 45) ale také krácení daně (2015 – 6, 2014 – 5).

Trestné činy násilného charakteru se zastavily u čísla 128, přičemž v roce 2014 jich bylo 151. Jenže zatímco v roce 2014 došlo na Uherskohradišťsku k jedné vraždě, v loňském roce tak vyhaslo hned devět životů. Policisté se mimo jiné zabývali loupežemi (2015 – 9, 2014 – 26), úmyslným ublížením na zdraví (2015 – 57, 2014 – 55), nebezpečným vyhrožováním (2015– 14, 2014 – 14), nebezpečným pronásledováním (3), vydíráním (2), ale i týráním osoby žijící ve společném obydlí (3).

Minulý rok se stalo méně mravnostních trestných činů a to patnáct. V roce 2014 jich bylo 21. Policisté řešili například dva případy kuplířství a sedm znásilnění.

Trestných činů týkajících se drogové problematiky, kdy se pachatelé zabývali výrobou, pěstováním a následným šířením, bylo třicet, tedy o dva více než v předchozím roce.

„Za zmínku stojí i obecná kriminalita, kde nejvíce případů, a to devětašedesát, zahrnuje trestný čin zanedbání povinné výživy. V roce 2014 jich přitom bylo 155. Případů sprejerství bylo 48, výtržnictví 25 a výkon úředního rozhodnutí mařilo 69 pachatelů," vypočítala policejní mluvčí.

V minulém roce se lehce navýšil počet dopravních nehod a s nimi i počet úmrtí. Zatímco v roce 2014 se vyjíždělo k 977 nehodám, při nichž došlo k osmi úmrtím, tak v loňském roce jsme jich zaznamenali 980 s 18 mrtvými. Nejčastější příčinou těchto dopravních nehod s úmrtím byla rychlost a nepozornost. S alkoholem se potýkalo 78 viníků dopravních nehod. Velký počet nehod měla na svědomí zvěř (129), řidiči nemotorového vozidla (69) a chodci (9).

Počet přestupků dosáhl na číslo 12 797. Mezi nejčastější přestupkové jednání patřily krádeže, přestupky proti majetku, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a přestupky v dopravě.

V roce 2015 trestnímu stíhání neuniklo 974 osob (v roce 2014 jich bylo 1094). Nejvyšší počet byl ze skupiny recidivistů, a to 443 (2014 – 480), dále to byly ve 136 případech ženy (2014 – 158), nezletilí (12, 2014 – 22) a mladiství (28, 2014 – 20).