Třicátník z Ústeckého kraje, který již za sebou má kriminální minulost, narazil na nadstandardní zabezpečení Buchlova a těsnou spolupráci jeho zaměstnanců s policií. Pozornost na sebe strhl už když si u pokladny kupoval vstupenku k prohlídce. „Při hovoru s pokladní měl čepici staženou do čela, ošíval se a narozdíl od ostatních lidí na sobě v teplém srpnovém dnu měl šusťákovou bundu. Pracovnice ihned upozornila příslušnou průvodkyni, aby si dávala pozor," poukázal na všímavost svých podřízených kastelán Buchlova Rostislav Jošek.

Žena podávající návštěvníkům výklad v útrobách středověké stavby skutečně zjistila, že se podezřelý muž od její asi pětatřicetileté skupinky na trase prohlídky odtrhl. Dala proto echo kastelánovi, jenž kontaktoval policii. „S vedením hradu nadstandardně spolupracujeme, tyto vztahy jsou skoro až v osobní rovině. Máme v podobných situacích nastavený systém vyrozumívání, což ostatně bylo důvodem, proč jsme pachatele tak rychle dopadli," konstatoval vedoucí uherskohradišťského policejního územního odboru Bronislav Šabršula.

Zloděje v jedné z hradních místností zaujal půlmetrový roh z přírodovědné sbírky Berchtoldů, za nějž by na černém trhu vyinkasoval asi 1.600.000 korun, a atlas světa z poloviny osmnáctého století, z kterého vyškubal jedenáct listů v odhadované celkové hodnotě statisíců korun. S lupem pod bundou se pak připojil k následující skupince. Také její vedoucí pojal podezření a kontaktoval kastelána. Spatřil totiž naráz muže v pantoflích. Na tento turnus přitom už žádné přezůvky před začátkem prohlídky nezbyly a návštěvníci zde proto chodili normálně v botách.

Hlavní bránu rozlehlého hradního areálu i všechny vedlejší únikové východy mezitím obstoupili uniformovaní strážci zákona i kriminalisté v civilu. Po půl hodině policisté zadrželi člověka odpovídajícího popisu a uvedené historické předměty u něj našli. „Ke svému činu se přiznal a v současnosti pobývá ve vazební věznici. Zatím nemáme poznatky, že by byl napojen na nějakou skupinu organizovaného zločinu," dodal policejní šéf Šabršula.

Hrad Buchlov, stejně jako ostatní pamětihodnosti spadající pod správu Národního památkového ústavu Kroměříž, je velmi dobře zabezpečený. Svědčí o tom fakt, že událost z minulého týdne je považována za mimořádnou v kontextu několika posledních let. „Všechny naše památky jsou vybaveny elektronickými varovnými systémy. Jejich zaměstnanci absolvují pravidelná školení, jak vytipovat podezřelého návštěvníka nebo jak se chovat při nestandardních situacích. Samozřejmě, že úplně všechna opatření nezveřejňujeme," prohlásila Dagmar Šnajdarová, mluvčí památkářů, kteří kromě oblíbeného hradu spravují také zámky v Buchlovicích, Kroměříži a Vizovicích.

Chtěl se stát rytířem?

Poslední krádež vybavení hradu se na Buchlově stala v osmdesátých letech. Lapka z Velehradu si odtud odnesl popravní meč a drátěnou košili, kterou pak vyvětrával doma na zahradě, čehož si všimli sousedé.

Za nadstandardní označují své vzájemné vztahy pracovníci hradu Buchlova a policie. Hlídka buchlovického policejního obvodu má dokonce zpracované různé varianty zásahu v areálu památky. Pokud odtud obdrží nouzový signál, veškeré práce zanechává a prioritně vyjíždí k Buchlovu. „Jedná se však většinou o plané poplachy, které způsobují myši, netopýři nebo vítr," přiznává kastelán hradu Rostislav Jošek.

Pane kasteláne, jaké zabezpečovací systémy vlastně Buchlov chrání?Kastelán hradu Buchlov Rostislav Jošek

Režim je rozdílný podle denní doby. Například v noci funguje velmi dobré elektronické zabezpečení dveří, oken a nejdražších exponátů. Tento systém je napojený přímo na policii, která je v okamžiku narušení vyrozuměna a okamžitě k nám vyjíždí. Ve střehu je i pravidelný noční strážný, pes, a já jako kastelán, jenž na hradě trvale bydlí. Ve dne je pak režim zabezpečení takový, aby se po hradu pochopitelně mohli pohybovat návštěvníci.

O jaké předměty měl poberta zájem?

Rohů nosorožce máme na Buchlově hned několik. Bratři Berchtoldové v 19. století procestovali téměř celý svět a tyto rohy si přivezli z Afriky. Konkrétní zemi však neznáme. Protože jejich pracovní deníky z této doby se nedochovaly. Atlas pochází z poloviny osmnáctého století a patří mezi největší a nejtěžší knihy na hradě. Jsou to kuriozity, kterých si návštěvník všímá jako prvních.

Zloději se však podařilo vytrhat listy z cenného atlasu. Nepochybila tedy v něčem průvodkyně?

Odhadovaná výše škody v tomto případě činí 64 tisíc korun, což je hodnota nutných restaurátorských prací. Průvodkyni se pachatel ztratil z dohledu v exponovaném místě prohlídky pro pětatřicet lidí, v níž musela nadále pokračovat. Tím, že mě ihned vyrozuměla, se zachovala správně. Průvodce není policista, aby chytal pachatele. Naopak, často se jedná o studenty a ženy, které se jen stěží můžou zapojit do nějaké kovbojky.