„Krátce po poledni je uviděla hlídka policistů. Chlapci kromě nebezpečného šplhání také běhali po kolejích v úzkém profilu železničního mostu, kde chodci nemají vůbec co dělat,“ uvedl mluvčí policie v Uherském Hradišti Aleš Mergental.

Policisté kluky z mostu odvedli a zjistili, že se jedná o tři místní chlapce ve věku čtrnácti a patnácti let. Policisté jim následně řekli, že svým nebezpečným chováním jednak ohrožují své životy a zdraví a zároveň se dopouští přestupku zákona o drahách. „Ten, kdo vstoupí na železniční dráhu v prostoru, který není veřejnosti přístupný, se dopouští přestupku, za který mu ze zákona hrozí až deset tisíc korun pokuty,“ vysvětlil Aleš Mergental.

S deseti tisícovou pokutou musí počítat také šedesátiletý muž z Uherského Ostrohu, který po té, co vystoupil v Hradčovicích z vlaku, upadl do kolejiště a zůstal v něm ležet. Vzhledem ke své opilosti nebyl schopný se sám zvednout a odejít z kolejiště pryč. Z kolejiště jej naštěstí zvedl muž, který ho odvedl do čekárny. Přivolaní policisté jej následně odvezli do hradišťské nemocnice.

O tom, že pohyb v kolejišti a v jeho těsné blízkosti je velmi nebezpečný, svědčí řada tragických událostí, k nimž v posledních letech na Uherskohradišťsku došlo.