Důvodem je porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se zadávacím řízením na rekonstrukci bytového domu čp. 46 na Mariánském náměstí.

„Zadavatel (tj. město Uherské Hradiště – pozn. red.) v procesu hodnocení nabídek vyřadil z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče STAMOS spol. s r.o. poté, co neakceptoval uchazečovo zdůvodnění nízké nabídky. Zadavateli vadila chybějící bližší identifikace výrobce u popisu jednoho ze stavebních dílů a také skutečnost, že uchazeč nekalkuloval dodatečné rozpočtové náklady (náklady na uskladnění stavebního materiálu či přístrojů po čas stavby),“ stojí v rozhodnutí ÚOHS.

Podle rozhodnutí ÚOHS město postupovalo v rozporu se zákonem. V prvním případě totiž posuzovalo skutečnost, která nemá bezprostřední souvislost s nabídkovou cenou. Ve druhé věci si zase mělo vyžádat od uchazeče podrobnější vysvětlení nulové hodnoty vedlejších nákladů.

Vyloučením stavební firmy STAMOS bez řádného odůvodnění tak podle ÚHOS město podstatným způsobem ovlivnilo výběr nejvýhodnější nabídky v zakázce za více než čtrnáct milionů korun, neboť v případě její další účasti v zadávacím řízení mohlo být výsledné pořadí uchazečů odlišné.

Podrobnosti přineseme v dalších vydáních Slováckého deníku