„Moravská vodárenská jako společnost odpovědná za odečty vodoměrů před těmito osobami varuje a doporučuje komunikovat pouze s vodaři, kteří se prokážou firemní legitimací,“ upozornila za společnost tisková mluvčí Markéta Bártová.

„V posledních týdnech nás několik zákazníků informovalo o nepříjemných návštěvách osob, které se pod záminkou vodárenství snažily získávat nejrůznější informace. V žádném z těchto případů se samozřejmě nejednalo o zaměstnance naší společnosti. Ti vždy na vyžádání předloží platný průkaz s fotografií na kterém je uvedeno jméno, funkce a název společnosti,“ říká generální ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard.

„Zákazníkům proto doporučujeme, aby s falešnými vodaři nekomunikovali a nepouštěli je do svých bytů a domů. Zároveň je žádáme, aby na podobné chování upozornili buď naši společnost, nebo rovnou policii,“ dodává Bernard.

„Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 840 668 668 ověřit, zda se opravdu jedná o zaměstnance Moravské vodárenské, a ne o podvodníka, nebo se může obrátit na příslušný obecní úřad či rovnou přivolat policii,“ radí Markéta Bártová.

Nejčastěji se falešní pracovníci společností obrací na seniory, těm kromě jiného, také nabízejí různé nevýhodné smlouvy.

„Těchto a podobných případů jsme zaznamenali hodně letos v červnu, šlo například o osoby, které se vydávaly za ty, které dělají průzkum. Pak nechali seniorům podepsat různé dokumenty, nevýhodné smlouvy, ze kterých se jinak než pod sankcí vysokých částek nešlo vyvázat,“ popsal praktiky podvodných pracovníků i Pavel Janík, zástupce ředitele zlínské městské policie.

Důrazně nabádá hlavně seniory, aby i když se jim zdá nabídka těchto lidí výhodná, at se raději před podpisem smlouvy poradí s rodinnými příslušníky.

„Ne až podepíšou smlouvu ze které není úniku,“ radí Pavel Janík.