V čem spočívá protiprávnost jejich jednání, vysvětlil žalobce Radim Daňhel. Bývalý starosta Vratislav Němeček měl podle něj v roce 2013 zažádat v Komerční bance v Uherském Hradišti o dva úvěry ve výši jeden milion a 1,480 milionu korun, přičemž za účelem jejich získání doložil padělané usnesení obecního zastupitelstva v Nedachlebicích, které mělo využití těchto úvěrů pro účely obce ve dnech 12. června 2013 a 13. září 2013 schválit. Tak se však údajně nestalo, obecní zastupitelstvo na svých jednáních v uvedené dny ani nikdy jindy využití takových úvěrů neschválilo. Navíc bance předložená usnesení o závěrech zastupitelstva byla oproti skutečnosti nepravdivě doplněna právě o body, které schvalovaly využití takového úvěru. Oba úvěry byly na základě těchto dokumentů obci Nedachlebice nakonec poskytnuty. Využity měly být pro dofinancování prací na kanalizaci v obci a na další provozní potřeby Nedachlebic. „Při sjednávání úvěrové smlouvy uvedl nepravdivé údaje a způsobil tak značnou škodu," komentoval ve své obžalobě jednání Vratislava Němečka Radim Daňhel. Zmíněné padělané dokumenty měl pro starostu dle obžaloby připravit právě bývalý místostarosta Vojtěch Dovrtěl.

Před soudem v pondělí vypovídalo deset osob, všechny byly z řad současných či bývalých obecních zastupitelů v Nedachlebicích, či z řad pracovníků obce. Předseda soudního senátu Jiří Přibyl musel mezi nimi nejednou chladit nejrůznější vzplanutí vášní a osobní osočování. „Obžalovaný, za první si v soudní síni vykáme a za druhé by jste se měl dámě omluvit," upozornil Jiří Přibyl bývalého starostu Vratislava Němečka poté, co směrem k jedné ze svědkyň – dlouholeté účetní obecního úřadu v Nedachlebicích, pronesl, že za všechny podvody, které údajně spáchala, bude pykat, o což se sám postará. „Bez komentáře prosím, ano?" zvýšil Jiří Přibyl opakovaně svůj hlas poté, co bývalý starosta odvětil, že se raději omlouvat nebude.

Někteří svědci popisovali, jak se situaci v Nedachlebicích snažili ještě zachránit. „Pan starosta nechtěl ty úvěry v žádném případě pro sebe. Prostě chyběly peníze na vícepráce na kanalizaci a bylo zapotřebí to dofinancovat. Prý nemohl čekat, až se zastupitelstvo sejde, byly tehdy tuším prázdniny. Řekl mi, že vzal tu půjčku bez toho, aniž by to bylo v usnesení zastupitelstva. Já jsem jej chtěla tehdy přimět k větší komunikaci s ostatními zastupiteli," uvedla před soudem bývalá obecní zastupitelka Miroslava Balatková. Ta dle svého vyjádření chtěla vše urovnat i v rámci soukromé návštěvy u starosty přímo doma.

„Všichni svědci potvrdili závěry, že podklady pro úvěr byly padělány a že úvěry zastupitelstvo řádně neschválilo," uvedl po soudním líčení pro Slovácký deník Radim Daňhel. V závěru líčení informoval v soudní síni Jiří Přibyl, že manželka bývalého starosty, stejně jako jeho dva synové, podali na hradišťský soud návrh na zbavení svéprávnosti Vratislava Němečka. „Začaly se u něj objevovat příznaky duševní choroby, projevující se například vyhrožováním sebevraždou. Vše má vliv na jeho schopnosti při řízení vozidel, způsobil již několik menších dopravních nehod, bere si nejrůznější půjčky a spotřebitelské úvěry, peníze nesmyslně utrácí a je v tíživé situaci. Neuvědomuje si své jednání, není schopen konstruktivní komunikace a mnoha osobám vyhrožuje trestním oznámením. Touto formou se snaží prosadit svou vůli a vynucuje si jejich spolupráci. Nezbývá než navrhnout, aby byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, k držení řidičského oprávnění i zbraní," citoval předseda senátu z návrhu, podaného příbuznými bývalého starosty. Krátce poté pak soudní líčení odročil na konec listopadu, s tím že budou provedeny další výslechy.

Vratislav Němeček stál v čele Nedachlebic čtyři volební období. To poslední pro něj skončilo předčasně 24. ledna 2014, kdy o jeho odvolání rozhodlo tamější obecní zastupitelstvo. Důvodem měly být především některé investice v obci, které údajně neproběhly zcela standardním způsobem a kvůli nimž se obec měla dostat do dluhů. Sám odvolaný starosta tato obvinění popíral a naopak poukazoval na to, že za účelem jeho odvolání mělo být dokonce použito nepravých dokumentů.