Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti Michal Tománek tak ukončil téměř dva roky starý spor. Miroslava Endrychová 18. června 2014 obdržela od ředitelky školky Zdeňky Baladové výpověď pro nadbytečnost. Té však měly předcházet údajná šikana a diskriminace vůči Endrychové. Ta ve školce pracovala dlouhých 36 let, z toho 17 let právě pod Zdeňkou Baladovou. Doposud bezproblémové fungování mělo skončit před více než dvěma lety, kdy ředitelka přijala do školky jako učitelku svou neteř.

Tehdy pro ni podle Miroslavy Endrychové údajně potřebovala místo. A to byl dle vyjádření právního zástupce Miroslavy Endrychové Rostislava Pukla začátek údajné šikany vůči jeho klientce. „Začalo to drobnými výtkami a vše se pak zhoršovalo. Má klientka musela po 17 letech začít ředitelce vykat, dostala například během čtyř dnů tři důtky, bylo jí vytýkáno, že špatně zavazuje dětem boty, že má udělanou špatně nástěnku a trčí jí z ní špendlíky, přičemž podobným způsobem ji měla udělanou například i zmíněná neteř paní ředitelky, ale u ní to bylo v pořádku," popsal ve své závěrečné řeči některé z tehdejších událostí Rostislav Pukl.

Prý je zlodějka

Vše pak údajně vygradovalo. „Klientka byla několik dní po předání výpovědi ředitelkou napadnuta, že je zlodějka, protože si právě v tu dobu balila své osobní věci, které v minulosti ve svém volném čase pro školku vytvářela, a ty si chtěla z pracoviště odnést. Po tomto ataku má klientka v kuchyni zkolabovala a musela být odvezena záchrankou. Dnes má invalidní důchod," popsal další vývoj událostí Rostislav Pukl.

Ten také při pátečním líčení omluvil Miroslavu Endrychovou, že stejně jako v předchozích případech se jej neúčastní. Je údajně ve velmi špatném psychickém stavu, osobní střet s ředitelkou by nezvládla a dost možná by opět zkolabovala.

I přes tato nařčení však soudce Michal Tománek dal nakonec za pravdu žalované ředitelce školy s tím, že výpověď, kterou tehdejší učitelce dala, byla oprávněná. „Nebylo nijak prokázáno, že opravdu docházelo k diskriminačnímu jednání vůči žalobkyni z důvodu jejího věku. Navíc byl tehdy opravdu snížený počet žáků a předložené listiny dokázaly, že to byl také důvod pro snížení počtu pedagogů. V té době už avizovala učitelka Zimovčáková, která byla ve dvojici s paní Endrychovou, že půjde do konce roku 2014 do důchodu.

Zdálo se tak logické snížení pracovního úvazku, které paní Endrychové ředitelka nejprve navrhovala," zněla část odůvodnění soudce Michala Tománka. Žalobkyně tak podle něj měla možnost stále pracovat ve školce a bylo jen na ní, jestli takovou nabídku přijme, či ne. „Soud nemůže diktovat zaměstnavateli, který konkrétní zaměstnanec má být vybrán či jakým způsobem bude organizační změna provedena. Zdá se nelogické, aby tehdy byly rozdělovány jiné dvojice učitelek, které na sebe byly zvyklé a fungovaly spolu po celou dobu," dodal Michal Tománek. Žalobu Miroslavy Endrychové na neplatnost výpovědi tak v pátek zamítl.

Takové rozhodnutí se však straně žaloby nelíbí. „Jsem z toho rozladěný. Ale nevzdáváme se a budeme bojovat dál. Zlo jako takové, i když je těžko prokazatelné, musí být potrestáno. Proto se určitě odvoláme. Není možné, aby manželka skončila v invalidním důchodu, měla psychické problémy a člověk, který to udělal, se dnes mohl vysmívat. To rozhodně nedovolím," uvedl exkluzivně pro Slovácký deník manžel žalobkyně Miroslav Endrych.

A jeho slova potvrdil i její právní zástupce. „Nesouhlasíme s názorem soudu. Osobně budu doporučovat odvolání proti rozsudku, ale na tom se musíme s klientkou nejdříve domluvit," sdělil Slováckému deníku Rostislav Pukl.

Nepochybila jsem

Soudce Michal Tománek i přes zmíněnou podobu rozsudku nepřiznal žalované mateřské školce, zastoupené Zdeňkou Baladovou, právo požadovat úhradu nákladů řízení právě po žalobkyni, která spor nakonec prohrála. „Tento spor je velmi nešťastný. Soud zvažoval postavení účastníků i dopady řízení na jejich životy. Zatímco takové rozhodnutí nebude mít dopad na žalovanou takřka žádný, opačný případ by měl velký dopad na žalobkyni s ohledem na její současnou situaci. Proto se žalované straně právo na náhradu nákladů v tomto případě nepřiznává," zakončil líčení Michal Tománek. Sama ředitelka školky Zdeňka Baladová je s rozhodnutím soudu spokojená.

„Plyne z něj, že jsme nepochybili a že jsem jednala jakožto zástupce školky správně. Také se neprokázala žádná šikana či diskriminace, což už předtím potvrdila jiná šetření úřadů. Takže jsem spokojená," komentovala závěr soudu Slováckému deníku Zdeňka Baladová.