„Stížností na městskou policii je podle mého názoru hodně. V rámci kontrolního výboru jsme už probírali záležitost bývalé strážnice, která podala stížnost," uvedl předseda kontrolního výboru a opoziční zastupitel města Ladislav Kryštof.

Bývalá zaměstnankyně měla být proti své vůli velitelem vyslána na tzv. prolongační kurz obnovující její odbornou způsobilost k výkonu povolání strážníka ne na pět dní, jak bylo původně určeno, ale na dvanáct týdnů. „Je to problém i finanční, protože jestli vyšlete strážníka na pět dní nebo na dvanáct týdnů, tak to s sebou nese i finanční náklady," doplnil Ladislav Kryštof.

Velitel brodských strážníků Radek Šustek toto obvinění odmítá. „Nejedná se o nezákonný postup. Existují dva typy školení, pro čekatele a strážníky. Bohužel neexistuje školení, které by řešilo náš případ. Práce strážníka je však velmi specifická a velmi důležitá na odbornou způsobilost. Usoudil jsem, že po více než roční pracovní neschopnosti by bylo velmi riskantní nechat tuto osobu absolvovat pouze týdenní prolongační kurz," nechal se slyšet Radek Šustek.

Kromě velitele brodské Městské policie se však měli provinit i sami strážníci, a to jednat zneužíváním služebních karet k neplacení parkovného, jednak nerovným přístupem v udělování pokut. „Byl jsem několikrát svědkem toho, kdy například v ulici Moravská strážníci někomu pokutu udělí, jinému zase ne. Za poslední dobu jsem pořídil více než tisícovku fotografií a desítky videí, kde je zaznamenáno porušování zákona ze strany městské policie," uvedl Radek Výmola. V důsledku těchto podnětů se bude záležitostí zabývat kontrolní výbor zastupitelstva města Uherského Brodu. „Pokud se tato obvinění ukáží jako oprávněná, budou z toho vyvozeny velmi razantní důsledky. Nicméně sám nemám poznatky, že by kdokoliv ze strážníků spáchal trestný čin," nechal se slyšet místostarosta Uherského Brodu Jan Hrdý.

Pozn. redakce: Diskuze byla zastavena z důvodu nevhodných příspěvků