Řada značek se již přihlásila k tomu, že s výrobou aut s motory s vnitřním spalování skončí dříve než ve zmiňovaném roce 2035. Například Jaguar už nebude uvádět nové modely s benzinovými nebo dieselovými motory po roce 2025, Audi po roce 2026 a do roku 2030 podobný krok udělají například Renault, Opel, evropská část Fordu, Volvo a další.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) nyní zveřejnilo přehled hlavních důvodů, proč by se měly buď cíle stanovené normou Euro 7 nebo i samotná norma přehodnotit:

1) Znečištění ovzduší se po jejím přijetí nezlepší, možná dokonce zhorší


Podle propočtů ACEA by nová norma v oblasti oxidů dusíku snížila jejich emise oproti stávající Euro 6 v kategorii osobních aut pouze o čtyři procenta a u nákladních ( u nich norma má začít platit od roku 2027) dokonce jen o dvě procenta. Náklady na splnění cílů nové normy zásadně zvýší náklady producentů, což se projeví na konečné ceně pro zákazníka. To povede ke zpomalení modernizace vozového parku. Přitom, ještě dnes, tedy osm let po začátku platnosti normy Euro 6, jezdí po evropských silnicích 75 procent nákladních aut, která ji neplní. Tato stará auta mají na celkových emisích Nox vznikajících na silnicích podíl 92 procent. „Bez řešení problémů starších vozidel nebude mít nová norma znatelný podíl na emise oxidů dusíku v silniční dopravě,“ uvádí se ve zdůvodnění ACEA.


2) Dojde ke zpomalení plnění cílů dekarbonizace

Již řadu let se vývojová oddělení soustředí na vývoj čistě elektrických, tedy úplně bezemisních vozidel. Pokud budou technici nuceni urychleně vyvinout řešení, která upraví spalovací agregáty v souladu s požadavky Normy Euro 7, je logické, že nové elektromobily se na trh dostanou později.

Měření emisí vozů v laboratoři i na silnici
Emisní norma Euro 7: Oč jde zákazníkům, automobilkám i Evropské unii?


3) Bude to stát zbytečně mnoho

Nynější odhadované náklady na to, aby normu Euro 7 plnilo každé připravované vozidlo, zdraží vozy o 2000 eur. Například Martin Jahn ze Škody Auto argumentuje tím, že se poté stanou neprodejnými malé levnější vozy jako jsou v jejím případě Fabia, Scala či Kamiq. V důsledku toho přijdou o práci tisíce zaměstnanců přímo v Mladé Boleslavi a mnoho dalších u dodavatelů dílů pro jejich montáž.


4) Norma bere v potaz i situace, které jsou naprosto výjimečné

Norma Euro 7 počítá s tím, že by vozidla měla plnit stanovené emisní limity i v situacích, které jsou naprosto výjimečné. Třeba při jízdě v nadmořských výškách přes 1800 metrů, v rychlostech přes 160 kilometrů v hodině, při tažení vozíku a při extrémních mrazech nebo naopak velkých horkách. Přitom současná norma Euro 6/VI zohledňuje již více než 95 procent jízdních situací a podmínek na silnici.


5) Evropa si bere větší sousta než zbytek světa

Prakticky v celém světě už samozřejmě platí emisní normy, které v daném regionu prodávaná vozidla musí plnit. Jenže, třeba v USA se emise měří výhradně v laboratořích a ne při proměnlivých podmínkách na silnici. Navíc, s limity se porovnává statistický průměr dosažený u všech prodaných vozidel daného výrobce. Normu tedy nemusí plnit úplně každý model.

Montáž Škody Enyaq v Mladé Boleslavi
Motory s výfuky ještě možná dostanou šanci. Hlasování o zákazu se odkládá


6) Plnění od července 2025 není reálné

Návrh neposkytuje dostatečnou dobu na vývoj konstrukcí, testování a schválení typu všech modelů a variant vozidel, kterých se norma Euro 7 týká. Navíc ani schvalovací orgány by v tak krátké době nezvládly příslušnou agendu s tím související. Jelikož se předpokládá, že definitivní verze dokumentu bude schválena až koncem roku 2024, měly by automobilky na přípravu naprosto nedostatečnou dobu zhruba půl roku.


7) Nová norma evropskému průmyslu vůbec nepomůže

Už o tom byla řeč výše, ale je jasné, že vysoké investice, které výrobci musí vynaložit na úpravu vozů, zaplatí konečný zákazník. Zdražení aut bude znamenat menší poptávku, následně snížení výrobních kapacit, propouštění zaměstnanců a další negativní jevy. Potíže evropských automobilek logicky nahrají těm z jiných regionů. Třeba vláda USA nyní vytváří pro automobilky vhodné podmínky pro urychlení přechodu na výrobu automobilů, které se zcela obejdou bez fosilních paliv.