Tam se jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení zdejšího biskupství bude slavit Den arcidiecéze. Celodenní program poskytne věřícím bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí a své dveře jim také otevře řada kostelů a dalších budov.

Z otrokovické Římskokatolické farnosti svatého Vojtěcha pojede jeden autobus, který nabere také věřící ze sousedních farností. „Pro mě je to pozvání otce arcibiskupa. Vnímám to jako pocit sounáležitosti farnosti s naším arcibiskupem v rámci celé naší arcidiecéze," vysvětlil tamní kněz Josef Zelinka. Podle něj je to možnost prožít tuto významnou událost společně.

Odhadem šedesát lidí pojede se zlínskou farností svatého Filipa a Jakuba. Část věřících posbírá také autobus z vizovického děkanátu. „Je to výročí, na které arcibiskup zve celou diecézi," konstatoval tamní kaplan Stanislav Zatloukal. Termín oslav je ale podle něj z hlediska zlínské farnosti trošku nešťastný. „Máme totiž farní ples. Mnozí tak stále váhají, které akce se zúčastnit," vysvětlil Stanislav Zatloukal.

Hlavním bodem programu je slavnostní mše svatá, která se koná v olomoucké katedrále svatého Václava od desíti hodin, sloužit ji bude arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním koncelebrovat světící biskup Josef Hrdlička.

Odpoledne mezi 13. a 15. hodinou se věřící mohou rozejít do otevřených objektů, kde budou tři druhy programových nabídek. K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak také budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple se zachovalým mučicím nástrojem či teologické fakulty.

Souběžně se bude také konat množství prezentací, zájemcům se představí například Charita, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi. „Všichni zmiňovaní budou mít pestrý program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají," informoval mluvčí Arcidiecéze olomoucké Jiří Gračka.

Například Církevní základní škola Zlín tam odprezentuje svůj florbalový kroužek. Do Olomouce za tím účelem pojedou autem tři žáci a jeden dozor. „Ukážeme například střelbu na brankáře," vyzdvihl ředitel školy Miroslav Škarka.

Svou prezentaci si připravuje také Katolická základní škola v Uherském Brodě, Základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Stojanovo gymnázium Velehrad a Církevní střední odborná škola Bojkovice. Celodenní program zakončí společná adorace a svátostné požehnání od šestnácti hodin v katedrále.

Olomoucké biskupství slaví 950. výročí

Olomouc - Bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí nabídne věřícím celodenní program Dne arcidiecéze v Olomouci. Své dveře v sobotu 23. listopadu otevře také řada kostelů a dalších budov. Akce se koná jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení biskupství v Olomouci.

Hlavním bodem programu bude slavnostní mše svatá, kterou bude v olomoucké katedrále sv. Václava od 10 hodin sloužit arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním bude koncelebrovat světící biskup Josef Hrdlička. „Nejstarší instituce na Moravě slaví své obnovení před 950 lety, kdy byl v Olomouci opět jmenován biskup. Výročí je však nejen příležitostí k pohledu do dějin, ale především možností zakusit, že místní církev je stále plná života," řekl arcibiskup Jan Graubner. Uvedl, že děkovné bohoslužby v katedrále se zúčastní zástupci farností, kterých je v diecézi 420. Den otevřených dveří pak zve k prohlídce olomouckých kostelů, Arcibiskupského paláce i kurie či kněžského semináře, ale například také ke koncertům i ke vzájemnému setkání, které je otevřené nejen pro věřící. „Právě na to se osobně nejvíc těším," poznamenal arcibiskup.

Po mši svaté bude prostor pro přátelské popovídání a poutní oběd. Před katedrálou příchozím nabídnou k občerstvení zdarma bagetu, ke které bude k dostání teplý čaj. Zahřát se čajem bude možné na arcibiskupské kurii, v kněžském semináři, v Charitě, ve škole Caritas a v Základní škole sv. Voršily.

Odpoledne pak mezi 13. hodinou a 15.30 se věřící mohou vydat do otevřených církevních objektů, kde budou připraveny tři druhy programových nabídek. „K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak také budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple se zachovalým mučicím nástrojem či teologické fakulty," vyjmenoval otevřené památky biskupský delegát pro pastoraci Petr Bulvas.

Souběžně se uskuteční také množství prezentací, zájemcům se představí například charita, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi. „Všichni budou mít pestře připravený program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají," vysvětlil Petr Bulvas.

Třetí možností je pak podle něj využít příležitosti ke ztišení a modlitbě. „K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle katedrály, v kostele sv. Mořice zase bude probíhat četba Božího slova doprovázená hudbou," poznamenal biskupský delegát.

Celodenní program bude zakončen společnou adorací a svátostným požehnáním od 16 hodin v olomoucké katedrále. „Po celý den bude dále otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými dětmi, pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení a teplý čaj a každý také při příchodu dostane brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám," dodal Petr Bulva.

Výběr z programu:

Arcibiskupský palác

Od 12 do 15.30 bude možné projít s průvodcem historické části paláce i osobně se setkat s arcibiskupem Janem Graubnerem. Do Arcibiskupského paláce potřebujete vstupenku, kterou zdarma obdržíte na informacích před katedrálou.

Kaple svatého Jana Sarkandera

Kaple bude od 13 do 15.30 otevřena k prohlídce i modlitbě. V této době bude přítomna i průvodkyně, která vás seznámí s životem sv. Jana Sarkandera i historií kaple.

Arcidiecézní muzeum

Od 12. hod je možné projít expozice arcidiecézního muzea. Ke vstupu potřebujete vstupenku, kterou zdarma obdržíte na informacích.

Kostel sv. Mořice

Program v kostele sv. Mořice začíná ve 13 hodin a bude věnován četbě Božího slova doprovázeného improvizací na varhany. Celý program vyvrcholí v 15 hodin krátkým koncertem chrámového sboru z Velké Bystřice, jehož dramaturgie staroslověnské liturgické zpěvy poukáží na oslavy výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci

Den v mateřské škole: hry, tvoření, vzdělávání, zpívání, malování, tancování, odpočinek na lehátku a vše, co k činnostem v mateřské škole patří.

Arcibiskupský kněžský seminář se nachází v centru Olomouce na Žerotínově náměstí poblíž kostela sv. Michala

Po skončení mše svaté se zájemci společně přesunou do Arcibiskupského kněžského semináře, kde bohoslovci, členové AMR (Arcidiecézní ministrantské rady) a absolventi MiniForu (Ministrantské formace) připravili program.

Katedrála sv. Václava

Od 13.30 na vás budou čekat průvodci, kteří vám představí historii i současnost katedrálního chrámu sv. Václava. Zde nebude potřeba mít dopředu zajištěnou vstupenku.

Kompletní program je na www.ado.cz