Nevstupujte do řeky 

"Na základě aktuálně dostupných informací důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky," varovalo vedení města Valašské Meziříčí.

„Dva testované vzorky potvrdily, že látka, která se dostala do Bečvy, jsou kynanidy. Teď je na inspektorech České inspekce životního prostředí v Brně, aby se pokusili identifikovat původce havárie,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Odebrané vzorky analyzuje Státní veterinární ústav v Olomouci.

Bronzovou pamětní desku k poctě malíře Joži Uprky a dvě plastiky v rámci své volné tvorby odléval s týmem pomocníků ve své slévárně v Břestku akademický sochař Zdeněk Tománek.
OBRAZEM: V Břestku odlili pamětní desku Jožovi Uprkovi. Podívejte se

„Důvodné podezření na kyanid tam je, musíme věc ale ještě došetřit, vzorky odebíralo více subjektů a definitivní výsledek všech ještě nemáme,“ uvedl ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci Jan Bardoň.

Inspekce: Deza za to nemůže 

Že by otravu ryb způsobila firma Deza, o které se v této souvislosti nejvíce mluvilo, Česká inspekce životního prostředí zamítla.

„Naši pracovníci už v pondělí provedli velkou kontrolu v dané lokalitě a zároveň si odebrali vzorky – ani vizuálně tok pod Dezou nevykazoval žádné známky otravy,“ konstatoval Radek Pallós, ředitel olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí.

„Na základě spolupráce ČIŽP Olomouc a Povodí Moravy probíhá a nadále bude probíhat monitoring toku Bečva. Vzorky vod z Bečvy budou pravidelně analyzovány laboratoří na přítomnost kyanidů až do doby, kdy se jejich koncentrace vrátí na původní stopová množství před havárií,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Kyanid nelze odstranit, jen naředit

"Kyanidy nelze z povrchových vod odstranit, nelze provést k jejich snížení oxidaci chlorem, ozónem, ani jinou látkou, bylo proto nutné přijmout okamžitá opatření ke snížení koncentrací. Situaci začali ihned po ohlášení řešit zástupci Povodí Moravy, s. p. Využili k tomu zásoby vody z vodní nádrže Bystřička a zvýšili odtok až na patnáctinásobek.

Manipulace prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránilo se dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se tak podařilo snížit," vysvětlila mluvčí ČŽIP Radka Nastoupilová.

„V souvislosti s očekávaným dešťovými srážkami lze předpokládat, že těla doposud neodstraněných uhynulých ryb v toku budou vystupovat k hladině a budou unášena dále říčním proudem. Zdroj kontaminace považujeme za jednorázový a uvedený jev je pouze důsledek původní otravy, nikoliv pokračování kontaminace. Do odvolání nedoporučujeme používat vodu z řeky Bečvy k pitným účelům, koupání a k závlahám,“ doplnil dále Radek Pallós.  

Včelař Josef Gabriel z Boršic.
Množství medu ovlivnilo jarní počasí. Je ho málo a cena roste

U přerovského jezu se dnes (ve čtvrtek) dopoledne uskutečnila informativní schůzka za účasti zástupců Povodí Moravy, ale i pracovníků odborů životního prostředí dotčených měst a dalších subjektů.

„Vzhledem k tomu, že stále není znám původce otravy a nemůžeme zcela vyloučit, že se může něco podobného zopakovat,“ řekl šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Mluvčí ČŽIP Radka Nastoupilová vysvětlila, že rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují také prudce jedovatý kyanovodík.

Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut.

Kontaminační mrak se objevil v řece v neděli 20. září a postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou až do Přerova. Tam se v nadjezí zastavil.

Moravu zachránilo naředění z nádrží

Část se ještě dostala do soutoku s Moravou, kde se jí ale podařilo naředit vodou z vodních nádrží Slušovice a Fryšták a její koncentrace už nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru. Následky jsou rozsáhlé, rybáři do kafilérie dosud odvezli 32 tun otrávených ryb.

ČIŽP Olomouc i Brno spolupracují při vyšetřování původce znečištění s Policií ČR, s kriminalisty ze Zlínského kraje. Vzhledem k tomu není v tuto chvíli možné případ více komentovat.