Organizují petici proti těžbě u prameniště pitné vody pro 140 tisíc lidí. „Stále se nás lidé ptají, co mohou udělat, aby se nezačalo těžit. Jestli mají demonstrovat, nebo se připojit k nějaké podpisové akci. Proto jsme se rozhodli pro petici, která je zákonným vyjádřením našeho postoje,“ vysvětlila zástupkyně petičního výboru a starostka Moravského Písku Hana Habartová. S těžbou dlouhodobě nesouhlasí zastupitelstva 57 obcí včetně Uherského Ostrohu.

Podpisové archy jsou na obecních úřadech

Nyní se mohou odpůrci dobývání štěrkopísku podepisovat na archy na obecních úřadech. „Posudek Jihomoravského kraje říká, že těžba přinese negativní dopady na místní podpovrchové vody. A že rizika vzniklá po odkrytí hladiny podzemní vody není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními,“ stojí v petici.

V některých obcích s ní dobrovolníci dokonce zamíří do ulic. „Na organizaci se ještě budeme v sobotu domlouvat,“ uvedla zakladatelka sdružení Zelená hráz v Uherském Ostrohu Martina Hýžová. S podpisovými archy chce petiční výbor vystoupit 27. července v ostrožském zámku jako s žádostí proti povolení těžby.

V Ostrohu se bude jednat s Báňským úřadem

Právě tam se totiž uskuteční veřejné jednání o návrhu na stanovení dobývacího prostoru, který projednává obvodní báňský úřad. „Pokud bude toto správní řízení úspěšně ukončené vydáním rozhodnutí, které nabude právní moci, teprve potom bude smět těžař zpracovat žádost o povolení těžby,“ přiblížil za Státní báňskou správu František Ševčík.

Už v závěru června se na ministra životního prostředí Richarda Brabce obrátil premiér Bohuslav Sobotka i senátorka Anna Hubáčková s tím, aby rezort přezkoumal kladné stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, které vydal k těžbě štěrkopísku v roce 2015. „Je pro mě zcela nepřijatelné odůvodnění, které nadřazuje význam horního zákona nad skutečný veřejný zájem zásobení obyvatel pitnou vodou. Obzvlášť v době klimatických změn, celospolečenského řešení dopadů sucha a zvyšování tlaku Evropské unie na ochranu zdrojů vod,“ upozornila Hubáčková.

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková uvedla, že pokud na rezort přijdou nové posudky, tak jim věnují maximální pozornost.