„K tomuto tématu přistupuji s jistou pokorou, neboť mi není vlastní. Velmi rád vám však stručně řeknu názor, ale nebudu ho vydávat za zjevnou mantru, nýbrž za jednu velmi subjektivní hypotézu. O ní pak snad stojí za to diskutovat, zcela určitě bychom ji ale neměli brát jako Písmo svaté," řekl ke studentům, kterých se sešlo zhruba pět set, prezident.

Řeč přišla mimo jiné i na xenofobii, pro kterou měla hlava státu rovněž tak trochu úsměvné vysvětlení. „Xenofobie vzniká z pocitu vlastní malosti. Ten, kdo je přesvědčen o své dokonalosti, jako například já, se nemusí v žádném případě obávat vnější konkurence," vysvětlil s úsměvem Miloš Zeman. „Snažíme se přilákat zahraniční studenty k nám na univerzitu, ale jsou jisté okolnosti, které nám v tom překáží, aby tady mohli studovat. Například nedostávají víza, kolikrát se setkáváme s tím, že zástupci tamních zemí se nechovají, jak bychom si přáli. Vy se nebojíte ničeho, tak nám prosím poraďte," zněl jeden z dotazů směrovaný k hlavě státu, který na něj obratem reagoval.

„Nevzpomínám si, že bych ve svém úvodním slovu řekl, že se nebojím ničeho. Anebo jsem sám sebe přeslechl," zavtipkoval nejprve Miloš Zeman.

Dobrá rada závěrem

Pak už vážně poskytl radu, že je velmi snadné dostat se do Česka přes schengenský prostor. „Například přes Německo, které má daleko liberálnější metody než v tomto směru zaostalá ČR," podotkl Miloš Zeman.

A jak hodnotí své dosavadní prezidentské působení? „Když jsem dříve dělal předsedu Poslanecké sněmovny, pak vlády, tak ve funkci prezidenta mě už nepřekvapí nic. Tato funkce se do značné míry prolíná s oběma předchozími," vyjádřil se Miloš Zeman.