Nemocnice bude rozdělena na několik zón. Nově vznikne část akutní péče včetně dětské péče, zóna vzdělávání, rehabilitace a následné péče, plánované ambulantní péče, laboratorní komplex a administrativa. Součástí vize je také nový gynekologicko-porodnický komplex.

Zvlášť je vyčleněno pracoviště dětské medicíny, které na jednom místě koncentruje veškerou ambulantní lůžkovou i operační péči o dětského pacienta v bezprostřední blízkosti diagnostických metod, avšak odděleně od péče pro dospělé pacienty. Se všemi stávajícími velkými kapacitními budovami nemocnice se v dlouhodobém horizontu počítá pro zdravotnický provoz.

Z vyšetření na vyšetření "suchou nohou"

Stížnosti mnohých pacientů, že při absolvování vyšetření musí z místa na místo přes vnější areál nemocnice, a to bez ohledu na počasí, by měly skončit. Všechny zdravotnické provozy budou propojeny podzemními a nadzemními koridory, takže pacient i zdravotnický personál je budou moci projít takzvaně suchou nohou. Transport pacientů bude probíhat pouze uvnitř areálu nemocnice.

Moderní pokoje

„Obrovskou proměnou neprojdou pouze specializované zdravotnické provozy, ale pacienti pocítí i zvýšení komfortu při ubytování v nemocničních pokojích. Dnes má krajská nemocnice převážně trojlůžkové a vícelůžkové pokoje, často se sdíleným sociálním zázemím. Ale postupně se ve všech odděleních promění na dvojlůžkové s vlastní koupelnou. K dispozici bude pro zájemce také dostatek jednolůžkových nadstandardních pokojů,“ slíbil předseda představenstva KNTB Jan Hrdý. K devíti stům lůžkům navíc přibude sto dalších, nemocnice tak bude disponovat zhruba tisícovkou míst pro pacienty.

close Generel Krajské nemocnice Tomáše Bati 2024 - vizualizace info Zdroj: KNTB zoom_in Generel Krajské nemocnice Tomáše Bati 2024 - vizualizace

Nové vstupy do nemocnice i přehlednější parkoviště

Plánované změny v nemocnici výrazně zpřehledňují a zjednodušují dopravu v areálu. Nově přibude vstup ze západu, který bude napojen na páteřní přivaděč D49 - obchvat Zálešné. Vznikne takzvaná ulička života, kudy se sanitky nejrychlejší možnou cestou dostanou k akutními urgentu. Na druhé straně se počítá s vybudováním nového mostu přes řeku Dřevnici, který lépe zpřístupní trolejbusovou dopravu v části Bartošovy čtvrti. Na straně nemocnice vznikne u nového centrálního vjezdu do nemocničního areálu autobusová zastávka pro linku 38.

Parkování, které je v současnosti velkou slabinou nemocnice, by mělo vyřešit několik centrálních parkovišť v areálu. Pro motoristy bude k dispozici více než tisíc stání.

close Pohled na areál zlínské nemocnice v roce 2035. info Zdroj: KNTB zoom_in Pohled na areál zlínské nemocnice v roce 2035.

Finance jsou jisté do roku 2031

„Kraj má pro Baťovu nemocnici vyčleněno zhruba 6,5 miliard do roku 2031 s tím, že 1,38 miliardy připadne na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Od roku 2031 budeme muset další finanční zdroje najít,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Modernizace nemocnice se podle opozičního zastupitele Jiřího Čunka prodraží. „Generel jsme dostali tři dny před zastupitelstvem, takže nebyl prostor na jeho detailní prozkoumání. Doufám, že se o něm bude na kraji ještě diskutovat. Každopádně si myslím, že jenom kvůli stavbě podzemních koridorů se modernizace prodraží,“ míní Čunek.

Autory generelu jsou Domy Architects se spolupracujícími ateliéry.

Bude prostor i pro vzdělávání nových mediků

Nemocnice vytvoří v areálu se vznikajícím Institutem zdravotnických studií UTB ucelený kampus pro vzdělávání studentů. „Nedílnou součástí budou i pracoviště Univerzity Tomáše Bati. Potřebujeme v maximální míře vzdělávat zdravotníky tady v kraji a je nezbytné jim vytvořit zázemí. A to jak personální, tak prostorové pro výuku teoretických předmětů a praktických dovedností budoucích zdravotníků,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

/VIDEO/Podívejte se, co k tomu říká náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví: 

Olga Sehnalová, náměstkyně pro zdravotnictví, ke generelu KNTB | Video: Iva Nedavašková

Vybrali jsme pro vás: