Našinci se zajímají o původ a značku alkoholu daleko více než dříve

Kvůli aféře byla v Česku také od 14. do 27. září 2012 vyhlášena úplná prohibice. A tvrdý alkohol od té doby pijí Češi méně, jak hovoří výsledky výzkumu poradenské společnosti KPMG Česká republika.

Obviněných v metanolové kauze je více než sedm desítek. V hlavní, zlínské větvi metanolové kauzy stanulo deset obviněných, dva z nich, míchači jedovaté směsi Rudolf Fian a Tomáš Křepela, si v květnu letošního roku vyslechli u krajského soudu ve Zlíně rozsudek doživotí.

Tento měsíc také u zlínského krajského soudu proběhne hlavní líčení, tentokrát se sedmi obviněnými, a to z ostravské větve. Jak dopadne, je zatím otázkou. Jedno je však jisté. Metanolová aféra změnila zákony a hlavně přístup obyvatel k tvrdému alkoholu.

Podle průzkumu k nákupu a konzumaci destilátů nyní zodpovědněji přistupuje 41 procent oslovených respondentů. Z provedené studie pak vyplývá, že Češi se dnes zajímají o původ a značku alkoholu daleko více než dříve, což ovlivňuje samotný prodej lihovin.

„Metanolová aféra poškodila malé i velké prodejce a distributory, kteří kromě výrazných finančních ztrát utrpěli i ztrátu důvěry ve své produkty. Otřesená důvěra konzumentů se ale od té doby zlepšila díky zavedeným opatřením proti nelegální výrobě a distribuci alkoholu," říká Karel Růžička, odpovědný za služby pro potravinářství a nápojářství.

Přesto jsou mezi konzumenty tvrdého alkoholu i dvě procenta těch, kteří se i tak o značku a původ alkoholu nezajímají. Jedná se především o lidi s nižším příjmem, rozhodující je pro ně cena lihovin. Naproti tomu čtyři procenta dotazovaných změnila z obavy o své zdraví zcela svůj přístup a destiláty již nenakupují vůbec a nekonzumují je.

Jak studie také dokazuje, oslovení, kteří měli doma zásoby alkoholu s nejistým původem, jej nejčastěji odevzdali k likvidaci, a to v 83 procentech.

„Tvrdý alkohol navíc vůbec nepije každá čtvrtá žena a každý šestý muž. Stejně jako v roce 2012 většina respondentů uvedla, že alkohol zpravidla nakupuje ve velkých obchodních řetězcích. Do večerek či tržnic pro alkohol chodí jen necelé půlprocento dotazovaných," uvedla za společnost AMI Communications Jitka Dvořáková.

Také lidé ve Zlínském kraji jsou při nákupu lihovin opatrnější. „Stalo se, že jsme dříve koupili alkohol ve večerce. Nenapadlo nás, že by se nám nebo návštěvě, které jsme „skleničku" nabídli, mohlo něco stát. Od té doby pijeme lihoviny minimálně, jen příležitostně. Rozhodně je však vždy koupíme v obchodních řetězcích a ne ve večerce," přiznal Karel Drápal ze Zlína.

A nebyl sám, kdo je dnes při výběru alkoholických nápojů opatrnější. „Dali jsme se na víno," usmála se Eva Janíčková ze Zlína. Dodala však, že bylo pro ni neuvěřitelné, co smrtící metanolová směs lidem způsobila. „Je mi jich velmi líto, mohlo se to stát i nám," poznamenala.už vážněji.

Jak metanolová kauza ovlivnila zákony?

Ilustrační foto- V roce 2013 vláda přijala zákon o povinném značení lihu. Ten také snižuje objem nejvyššího spotřebitelského balení, maximální balení bylo omezeno na jeden litr. Výjimku tvoří dárková balení, kde je stanoven maximální počet tří litrů. Zákon také zavádí kauce nutné pro registraci obchodníků a výrobců lihovin.

- Byl novelizován živnostenský zákon, který zavedl koncese pro prodej lihu a lihovin.

- Od 1. ledna 2013 je zavedena denní oznamovací povinnost, která umožňuje Generálnímu ředitelství cel a Ministerstvu financí mít přehled o prodeji lihovin v České republice. Jedná se tak o přehled o cestě od výrobců přes distributory až ke konečnému prodejci.

- Nově jsou zavedeny kauce. Roční produkce do 25 tisíc lahví (kolků) přináší kauci 500 tisíc korun, přes 25 tisíc lahví 5 milionů korun.

- Nově je zaváděn kamerový systém. Ten má zamezit nelegální výrobě lihovin na legálních stáčecích či kolkovacích linkách. Mimo sledované prostory se tak bude jednat o nelegální výrobu.

- Byly také zavedeny individuální kódy kolků. Neexistují tak dvě láhve se stejným kolkem. To zvýší dohledatelnost, v důsledku toho má dojít k omezení padělání kolků.

- Byly zavedeny častější kontroly při výrobě, distribuci i prodeji lihovin.

Zdroj: Vladimír Pikora, Next Finance s. r. o.

Miroslav Motyčka ze společnosti RUDOLF JELÍNEK:

Metanolová kauza nás vyšla na 50 milionů korun

/ROZHOVOR/ Vizovice - Metanolová kauza neměla dopad jen na lidské životy. Její následky se projevily i kvůli prohibici a poklesu zájmu spotřebitelů, a měly tak negativní dopad na trh s alkoholem. Jaké byly pro největšího výrobce lihovin v kraji společnost RUDOLF JELÍNEK, přiblížil obchodně-marketingový ředitel likérky Miroslav Motyčka.

Jak se změnilo vaše spotřebitelské prostředí po vypuknutí metanolové aféry?

Spotřebitelé se jednoznačně soustředí na zavedené, tradiční značky a samozřejmě citelně stoupá zájem o dovozové lihoviny. V současnosti tak pociťujeme znatelný nárůst zájmu o naše destiláty a značkové výrobky a daří se nám právě v těchto kategoriích růst, navzdory obecně klesajícímu trhu.

Jak se metanolová aféra projevila na vašem podnikání, jak vás to případně poškodilo?

Jak uvádím výše, profitujeme z pozice tradičního, zavedeného výrobce, který neměl s touto kauzou nic společného. Naše pozice v kategorii ovocných destilátů, ale i obecně na trhu s lihovinami od metanolové aféry posílila, zvětšili jsme podíl na trhu. Z krátkodobého hlediska jsme samozřejmě drtivě pocítili samotnou prohibici a následný propad spotřeby alkoholu v Česku a také problémy v exportu. V tomto smyslu nás kauza stála přibližně 50 milionů korun a v roce 2012 jsme poprvé za posledních 15 let byli ve ztrátě.

O jaké lihoviny mají zákazníci zájem?

Jednoznačně roste zájem o prémiové produkty, kvalitní destiláty a samozřejmě o dovozový alkohol. Nám se daří především v oblasti prémiových destilátů, kde rosteme dvouciferným tempem.

Cítíte, že u výběru lihoviny má tradiční značka pro zákazníky význam?

Ano, značka se u řady spotřebitelů stává zárukou kvality a tradiční producenti jsou ve výhodě. Zaznamenal jsem tak v praxi názory i jako Nebudu už kupovat výrobky porevolučních likérek.