Je přesvědčený, že zdroj otravy byl podstatně níže, než je výpust firmy Energoaqua, která je spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou v případu obžalovaná. Podle žalobce způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to minimálně na 37 kilometrech řeky.

O otravě se předseda místní organizace rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Hranicku dozvěděl v neděli v poledne. Řekl, že po pěti minutách byl u řeky, kde už v tu dobu byly stovky uhynulých ryb.

Živé ryby podle Stanislava Pernického trhaně plavaly všemi směry, lapaly po vzduchu, některé vyskakovaly na břeh. Spolu s kolegy v den otravy z řeky u Hustopečí nad Bečvou vylovili asi 500 kilogramů mrtvých ryb.

Okresní soud ve Vsetíně začal v pondělí 30. ledna 2023 projednávat případ otravy řeky Bečvy ze září 2020. Na snímku  první zleva ředitel obžalované firmy Energoaqua Oldřich Havelka.
Kauza otrávené Bečvy poprvé před soudem. Obžalovaní vinu odmítli

"Ani jedna z ryb, které jsme vytáhli z vody, neměla žábra barvy zralých třešní, což je charakteristické pro otravu kyanidem. Naopak ryby měly žábra ve světlejší barvě," řekl Stanislav Pernický. Některé podle něj byly i poleptané.

Stejně jako už dříve někteří jiní rybáři u soudu řekl, že u řeky v době otravy cítil zápach chlóru nebo dezinfekce. Cítil jej i v dalších dnech, měl zdravotní problémy s nosní sliznicí a vysušené ruce.

"Já si myslím, že to mohlo vzniknout také tak, že někdo, kdo způsobil nějakou havárii, tak to mohl zaretušovat chlornanem, který to neutralizuje. Přestřelil a chlornan skončil v Bečvě," řekl předseda místní organizace rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický.

Jako mnoho jeho kolegů také on potvrdil, že první ryby začaly hynout v úseku mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní na Vsetínsku, tedy asi 3,5 kilometru od kanálu společnosti Energoaqua, kterým se podle žalobce jedovaté látky do vody dostaly.

Rybáři v Hustopečích nad Bečvou v době otravy odebrali vzorky vody, ty se ale nezkoumaly

V souvislosti s havárií kritizoval Stanislav Pernický počínání vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Uvedl, že rybáři u Hustopečí nad Bečvou v době otravy odebrali do vypláchnutých PET lahví vzorky vody a předali je pracovnici vodoprávního úřadu.

Tvrdil, že jí rybáři řekli, kdy, kde a jak byly vzorky odebrané. Pracovnice Městského úřadu v Hranicích, která vzorky převzala, však u soudu už dříve uvedla, že je jako neprůkazné spolu s pracovníkem ČIŽP vylili a odebrali nové.

Bylo to však se značným časovým odstupem. "Vzorky vody mohly sloužit k tomu, aby se zjistilo, jaká látka otrávila ryby ve vodě," řekl Stanislav Pernický.

Pochod za Bečvu v lednu 2021. Ilustrační foto
Otrávenou Bečvu znovu projedná soud, žalobce uspěl se stížností

Kriticky se vyjádřil i k práci policie. "My jsme byli jedni z prvních ohlašovatelů havárie na řece Bečvě. Je paradoxní, že policie nás vyslechla on-line až po 42 dnech. Nemyslím si, že to je věc obvyklá a správná," uvedl Stanislav Pernický.

U soudu ve středu 22. února svědčila i Azaria Marti Kotouč, která k havárii vyjížděla z olomouckého inspektorátu ČIŽP. "Nebylo to nijak zabarvené, nebyla tam žádná pachová stopa," uvedla ke kvalitě vody.

Odebrala vlastní vzorky vody i ryb, několik podle ní odebrali i hasiči. Vzorky od rybářů odmítla převzít, což zdůvodnila tím, že byla odebrána řada dalších vzorků.

Makrobentos, tedy organismy žijící na dně, které jsou viditelné pouhým okem, podle Kotouč pod kameny v řece u Hustopečí nad Bečvou i níže položeného Ústí na Hranicku přežil.

Ilustrační foto
Dva roky od hromadné otravy ryb v Bečvě: jak teď vypadá život v řece

"Přežily i ryby v tůních mimo hlavní proud," řekla Kotouč. Přímo na místě měl podle ní ze zákona práce koordinovat vodoprávní úřad. Příčinou havárie se mělo zabývat brněnské pracoviště ČIŽP, pod které místo úniku znečištění územně spadá, uvedla Kotouč.

Tehdejší ředitel olomouckého inspektorátu ČIŽP Radek Pallós ve středu 22. února uvedl, že informaci o tom, že řeku otrávily kyanidy, obdržel od hasičů. "Bylo to ve středu večer nebo ve čtvrtek ráno," řekl Pallós.

Hlavní líčení by mělo pokračovat ve čtvrtek 2. března, na kdy soud předvolává další svědky.

Zmocněnec obžalované firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu v kauze odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Řeka Bečva u Hustopečí nad Bečvou
Státní zástupce podal stížnost na rozhodnutí soudu v kauze otravy Bečvy

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy.

Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb.

Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.