Městský rozpočet vloni dotoval sportovní oddíly v Uherském Brodě částkou ve výši bezmála čtyř a půl milionu korun a starosta města Patrik Kunčar potvrdil, že podobně by tomu mělo být i v roce 2012. „Sportovní komise zatím ještě nevypočítala konkrétní sumy pro jednotlivé žadatele. Rozhodli jsme proto o vyplacení záloh ve výši padesáti procent loňské přiznané podpory. Bez toho by sportovci neměli jak pokrýt náklady například za energie,“ informoval starosta Kunčar o rozhodnutí zastupitelů. Ti mají rozdělit přesné částky mezi kluby na dubnovém zasedání. „Myslím, že jejich výše bude minimálně stejná jako loni,“ nechal se slyšet první muž uherskobrodské radnice. K určení výše dotace město používá vzorečky, které zohledňují ceny energií, počet členů daného sportovního oddílu i množství majetku, který organizace spravuje. V Uherském Brodě loni působilo 14 sportovních celků. Aby mohly žádat o peníze z městského rozpočtu, musejí splňovat několik pravidel, například klást důraz na podporu mládeže nebo šetřit elektřinou, plynem a vodou.

Méně platné než v minulých letech však budou v tomto roce sportovním oddílům žádosti o poskytnutí dotací z kapes společností provozujících hazard. Novela zákona, který začal platit, jim totiž neumožňuje, jako doposud, směřovat své povinné zdanění do libovolných, sportovních či kulturních subjektů. Z pohledu TJ Spartak Uherský Brod doplatí na odliv peněz z kapsy podnikatele Iva Valenty například plavecký oddíl. Ten totiž pořádal plavecké závody výhradně za podpory jeho dotací. „Útlum z pohledu Valentových aktivit nebude určitě hrozbou pro oddíly TJ Spartak a ani pro plavecký oddíl. Prostředky vzhledem k tradici závodů musíme zabezpečit,“ sdělil Slováckému deníku předseda TJ Spartak Uherský Brod Radek Hladil. Ten ale upozornil, že pro TJ Spartak je především obrovský problém ztráta všech finančních zdrojů z ČSTV, jehož je členem. „V tak obtížné situaci se náš sport v novodobé historii ještě nikdy nenalézal. Nesprávnými rozhodnutími a nečinností minulého vedení v uplynulých deseti letech přišel o naprostou většinu zdrojů financování, zejména příjmů ze Sazky. Období příštích let nebude snadné. Všichni se budeme muset přizpůsobit zcela jiným podmínkám zejména ve financování naší činnosti. Peníze shora, ze Sazky již nikdy nepřitečou. Finance od státu si teprve musíme vydobýt. Všichni se musíme okamžitě učit hledat zdroje v místě svého působení, a to v krajích, v obcích, u sponzorů, mecenášů, u dobrovolníků,“ naznačil začátkem roku poměrně chmurný výhled do nejbližší budoucnosti čerstvě zvolený předseda ČSTV Miroslav Jansta.

A jakým způsobem chce kritické období překlenout TJ Spartak Uherský Brod? „Mimo vlastních akcí očekáváme, že příjmy obcí dle novely loterijního zákona přinesou chybějící finanční zdroje právě na podporu sportu. Dále očekáváme, že dosavadní velmi dobrá spolupráce sportovní komise s představiteli města Uherský Brod se stane základem pro jednání, jak tyto prostředky nejlépe využít pro podporu sportovních organizací působících v Uherském Brodě, a nahradit tak výrazné výpadky příjmů od ČSTV a nadací. V jiném případě se TJ Spartak Uherský Brod dostane v blízké budoucnosti ve své činnosti do vážných finančních problémů,“ uzavřel Radek Hladil.

Sedm otázek pro předsedu TJ Spartak Uherský Brod Radka Hladila

V loňském roce jste od města obdrželi 1 236 750 korun, letos vám měla být vyplacena zatím polovina této částky s tím, že zbytek, o jehož výši rozhodne zastupitelstvo, bude vyplacen v červnu. Kolika procenty se vloni dotace od města podílela na celkovém rozpočtu TJ Spartak Uherský Brod?

Dotace od města se podílí na celkovém rozpočtu TJ zhruba 25 procenty a je určena jak na sportovní činnost,tak na provoz městské haly.

Do jaké části hospodaření oddílů peníze od města putují?

Dotace od města určené pro sportovní činnost putují do oddílů na náklady spojené

s činností daného oddílu materiální zabezpečení, cestovné, nocležné, rozhodčí a další.

Jakou měrou sponzoroval vaši organizaci Ivo Valenta či jeho nadace Děti-kultura-sport?

Z pohledu TJ částkou zanedbatelnou, ale pro plavecký oddíl to byl hlavní finanční příjem k pořádání plaveckých závodů.

Zruší tedy brodský plavecký oddíl své plavecké závody, které už nebudou štědře podpořeny penězi z hazardu, případně odkud tento finanční výpadek plavci doplní?

Útlum z pohledu Valentových aktivit nebude určitě hrozbou pro oddíly TJ Spartak a ani pro plavecký oddíl. Prostředky vzhledem k tradici závodů musíme zabezpečit.

Sponzoroval TJ Spartak Uherský Brod i někdo jiný, kdo v souvislosti se změnou odvodů v rámci nového loterijního zákona musí svou podporu značně nebo úplně omezit?

Zásadní sponzory jsme z dané oblasti neměli, ale pro TJ Spartak je především obrovský problém ztráta všech finančních zdrojů z ČSTV, jehož jsme členem.

Z jakých zdrojů chcete tyto výpadky doplnit, případně jaké redukce pro vaši organizaci z toho vyplývají?

Mimo vlastních akcí, například pořádání plesu a oslovení sponzorů, očekáváme, že příjmy obcí dle novely loterijního zákona přinesou chybějící finanční zdroje právě na podporu sportu. Dále očekáváme, že dosavadní velmi dobrá spolupráce sportovní komise s představiteli města Uherský Brod, radou a zastupitelstvem se stane základem pro jednání, jak tyto prostředky nejlépe využít pro podporu sportovních organizací působících v Brodě, a nahradit tak výrazné výpadky příjmů od ČSTV a nadací. V jiném případě se TJ Spartak Uherský Brod dostane v blízké budoucnosti ve své činnosti do vážných finančních problémů.