Pro kantory ze Sportovní školy v Uherském Hradišti to byly hned dva takové dny – čtvrtek a pátek v druhém dubnovém týdnu.

„Za školu mohu říct, že průběh zápisu byl bezproblémový, pohodový. Rodiče přihlašovali své děti 14 dní dopředu na určitý čas pomocí online systému. Tento způsob se škole osvědčil, přispělo to k plynulému průběhu. Tak se letos zapsalo docela hodně dětí, celkem 78. Z toho však bude zřejmě 18 takzvaných odkladů, tedy s nástupem do školy o jeden školní rok později. Pro nastávající školní rok tak otevřeme tři první třídy s téměř ideálním počtem 20 žáků v každé třídě,“ bilancoval po skončení zápisu ředitel školy Milan Melichárek.

„Rozzářená očka, usměvavé tváře, ale i mírné obavy nebo nejistota budoucích prvňáčků, to všechno k zápisu patří. Pro nás je potěšující, že domů odcházely všechny děti s úsměvem, a tak to má ve škole být. Budoucí školáci byli velice šikovní a na 1. září se jistě už nyní těší,“ zní vzkaz na webových stránkách školy.

Ukázalo se, že zejména pohybové aktivity dětí v tělocvičně, které na uherskohradišťské Sportovní škole připravili k zápisu, jsou sice netradičním, ale pro děti velmi lákavým prvkem. Překážková dráha hravou formou rozptýlila všechen strach a děti nakonec předvedly vše, co v nich je a co si k zápisu připravily.

Osm a půl tisíce lidí v KOVOZOO přivítalo na svět plastiku žraloka v životní velikosti
Tisíce lidí přivítaly v KOVOZOO na svět plastiku žraloka v životní velikosti

„Jsem velmi pyšný na své kolegy, kteří zápis připravili. Poděkování patří úplně všem pedagogům, kteří se na zápise na Sportovku podíleli. Kolegyním z vedení školy za organizační stránku, paní učitelkám a pánům učitelům za pěkný přístup a kvalitní práci s dětmi ve třech učebnách i v tělocvičně, paní školní psycholožce za cenné rady rodičům, jak dále pracovat se svými dětmi,“ dodal Milan Melichárek s tím, že škola navíc nabízí výjimečnou možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, takže se děti již od 1. třídy a po celou dobu školní docházky mohou rozvíjet a zlepšovat po sportovní a pohybové stránce.

Sportovní škola se snaží stále udržovat kvalitu, dobré jméno školy, příjemnou atmosféru v ní. Že se jí to daří, dokládá také fakt 78 zapsaných prvňáčků, i když jich má škola pro příští školní rok „spádových“ jen 52.

„Přesně za půl roku od zápisu čeká školu významné jubileum. Uskuteční se oslavy 60. výročí založení školy, které se budou konat ve dnech 13. 10. a 14. 10. Tímto bychom chtěli pozvat veřejnost, zejména absolventy, na prohlídku školy a společné zavzpomínání na Sportovku,“ uzavřel ředitel.