„Každé z nich má svůj obrázek a název. Chtěli jsme, aby jednotlivé plastiky byly správně identifikovány, neboť při různých výstavách byly uváděny pod různým označením. A tak právě z tohoto důvodu má monografie bohatou obrazovou dokumentaci,“ poznamenala k nově vydané knize autorka výstavy Ilona Tunklová.

Jejím autorem je bývalý ředitel Moravské galerie v Brně Jaroslav Kačer. Ten také sepsal úvodní studii, která se věnuje celé generaci moravských výtvarných umělců devadesátých let předminulého století, přičemž hlavní důraz klade na Uprkovu osobnost.

Publikace je pak doplněna dobovými fotografiemi, Uprkovým životopisem a ukázkami ze skicáků, které dokladují, že umělec byl i dobrým kreslířem. O fotografickou část knihy se postarali Milan Noga (SR) a hodonínský fotograf Jiří Horák, grafické zpracování je dílem Mgr. Art. Petra Žúrka.

Vydání monografie, podpořené grantem ministerstva kultury, považují odborníci za záslužné dílo. Nejenže díky své komplexnosti poslouží jako základ pro studium Úprkova díla, na nějž bude možno dále navazovat, ale sám umělec by se mohl více dostat do povědomí nejširší veřejnosti.

„Zasloužil by si to. Jeho dílo je dostatečně zajímavé a řemeslně poctivé a kvalitní. Už během života, ale i teď přitom Franta Uprka zůstává ve stínu svého bratra Joži, ač jejich umělecký význam je srovnatelný,“ uvádí Tunklová.

K lepšímu poznání a popularizaci moravského umělce může posloužit i fakt, že výstavu, která je nyní v Hodoníně, uvidí i lidé v Chebu, Praze a nakonec v příštím roce i ve Strážnici, kde bude mít u příležitosti devadesátého výročí umělcova úmrtí svou derniéru. Tam všude, včetně hodonínské galerie, bude k dostání také nově vydaná monografie.

Bohuna Mikulicová