Návštěvníci tam mohou obdivovat kresby a grafiky sedmašedesátiletého Jaroslava Bureše. Jeho uměleckou dráhu při páteční vernisáži výstavy popsal Oldřich Páleníček ze Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, jehož součástí Jaroslav Bureš také je. „Z přírody si tento autor vybírá takové plody, které jsou pro člověka symbolem života, jeho zrození, smrti i lidské pomíjivosti. Současně personifikuje přírodu do lidského skutku, do jeho zrození, bytí i zániku. A tak se pro něj stává jablko symbolem plodnosti, motýl symbolem barevné něžné pomíjivosti, ženský akt symbolem věčné krásy a dárcovství života. Křídla symbolizují božskou všudypřítomnost, platan představuje symbol síly a šachovnice je pro něj zrcadlem vítězství a proher," řekl Páleníček ve svém úvodním slově. Všechny vyjmenované symboly se podle něj v Burešových výtvarných dílech prolínají a vytvářejí podivuhodné alegorie o bytí či nebytí člověka na této planetě.

V Cafe Clubu jsou k vidění dva Burešovy soubory, cyklus kreseb a perokreseb grafických listů s názvem Život vegetace a soubor s názvem Etudy života. „Jako zpestření tady visí i dva obrázky, které jsem vytvořil, když mi bylo smutno, když jsem byl na vojně. Vystavil jsem je tady proto, aby bylo na co vzpomínat. Je zde také jedna moje plastika, ale pouze jako dekorace," doplnil autor vystavovaných děl.

Jaroslav Bureš se narodil ve Stražisku v okrese Prostějov. Ve svých 14 letech opustil rodnou ves a odešel do Brna na Školu uměleckých řemesel, kde vystudoval obor výstavnictví a propagační grafika. Po maturitě pokračoval ve studiu výtvarného oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Po absolvování vysokoškolských studií v roce 1968 přišel do Uherského Brodu. Od útlého mládí se věnoval výtvarné činnosti, což ho přivedlo právě ke studiu na odborných školách. Zpočátku své aktivní činnosti se věnoval kresbě, malbě, písmové a reklamní tvorbě. Je autorem řady grafických úprav, návrhů log, reklamních písmových realizaci v architektuře, reklamním designu a podobně. V posledních letech se ve své volné tvorbě věnuje především řezbářství. Zaměřuje se na reliéf. Své výtvarné představy okrajově realizuje také v grafické práci formou techniky suchá jehla. V Uherském Brodě se věnuje propagaci a prezentaci výtvarné kultury jako bývalý člen výstavní komise a v posledních letech také jako člen kulturní komise. Je rovněž členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, s nímž se aktivně prezentuje.